Dokument & lagar (4 träffar)

Motion 2006/07:Sk224 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk224 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson s Förmånsbeskattning av tjänstebilar med alkolås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förmånsbeskattning av tjänstebilar med alkolås. Motivering Alkoholen skördar trafikoffer


Utskottsberedning: 2006/07:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2006/07:Sk224 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T241 av Jörgen Johansson c Sjöfarten som strategisk näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett utvecklingsprogram för den inhemska sjöfarten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11 2006/07:TU1 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:Sk209 av Anita Brodén och Agneta Berliner (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk209 av Anita Brodén och Agneta Berliner fp Förmånsvärdet på bilar med alkolås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alkolås inte ska höja förmånsvärdet på bilar. Motivering Varje dag kör uppskattningsvis 16 000 personer


Utskottsberedning: 2006/07:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2006/07:Sk209 av Anita Brodén och Agneta Berliner (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Sk204 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk204 av Rolf Gunnarsson m Skatt på alkolås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om s.k. förmånsbeskattning av alkolås. Motivering Det här kan inte vara riktigt. Ibland då man läser om något tror man inte sina ögon. Här


Utskottsberedning: 2006/07:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2006/07:Sk204 av Rolf Gunnarsson (m) (doc, 35 kB)