Dokument & lagar (4 474 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:17 EU-nämndens sammanträde 2020-11-27

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-11-27 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan

2020-11-27

Kallelse och föredragningslista 2020/21:16 EU-nämndens sammanträde 2020-11-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:16 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-11-20 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Utrikes frågor utveckling Statsrådet Peter Eriksson Återrapport från

2020-11-20

EU-nämndens dokument 2020/21:16

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:16 Skypesammanträde DATUM 2020-11-20 TID 09.00 09.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans

2020-11-20

EU-nämndens dokument 2020/21:16 (docx, 66 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:15 EU-nämndens sammanträde 2020-11-19

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:15 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-11-19 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Information och samråd inför videomöte i kretsen av stats-

2020-11-19

EU-nämndens dokument 2020/21:15

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:15 Skypesammanträde DATUM 2020-11-19 TID 13.00 13.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans

2020-11-19

EU-nämndens dokument 2020/21:15 (docx, 58 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:14 EU-nämndens sammanträde 2020-11-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:14 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-11-13 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Konkurrenskraft Inre marknad och industri Näringsminister Ibrahim

2020-11-13

EU-nämndens dokument 2020/21:14

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:14 Skypesammanträde DATUM 2020-11-13 TID 09.00 09.22 09.34 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande

2020-11-13

EU-nämndens dokument 2020/21:14 (docx, 65 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:13 EU-nämndens sammanträde 2020-11-06

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2020/21:13 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-11-06 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans  EU-nämndens arbetsrutiner ca kl. 09.15 Rättsliga och inrikes frågor Justitie-

2020-11-06

EU-nämndens dokument 2020/21:13

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:13 Skypesammanträde DATUM 2020-11-06 TID 09.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans

2020-11-06

EU-nämndens dokument 2020/21:13 (docx, 62 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:12 EU-nämndens sammanträde 2020-10-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:12 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-30 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-10-30

EU-nämndens dokument 2020/21:12

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:12 Skypesammanträde DATUM 2020-10-30 TID 08.30 10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans

2020-10-30

EU-nämndens dokument 2020/21:12 (docx, 65 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:11 EU-nämndens sammanträde 2020-10-29

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-29 kl. 12:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-10-29

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:11

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ANDRE VICE ORDFÖRANDEN: Medgivande till deltagande på distans medges. 2  Information inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 29 oktober 2020 Statsrådet Hans Dahlgren deltar via Skype Anf. 2  ANDRE VICE ORDFÖRANDEN: Det är nu en information inför

2020-10-29

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:11 (pdf, 78 kB)

EU-nämndens dokument 2020/21:11

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:11 Skypesammanträde DATUM 2020-10-29 TID 12.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans

2020-10-29

EU-nämndens dokument 2020/21:11 (docx, 57 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:10 EU-nämndens sammanträde 2020-10-16

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:10 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-16 kl. 9:00: Plats: Obs Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-10-16

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:10

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  FÖRSTE VICE ORDFÖRANDEN: Kan vi medge deltagande på distans Jag finner att frågan är med ja besvarad. 2  Miljö Miljö- och klimatminister Isabella Lövin deltar via Skype Återrapport från videomöte den 23 juni 2020 Återrapport från informellt videomöte den 1314

2020-10-16

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:10 (pdf, 293 kB)

EU-nämndens dokument 2020/21:10

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:10 Skypesammanträde DATUM 2020-10-16 TID 09.00 11:12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans

2020-10-16

EU-nämndens dokument 2020/21:10 (docx, 60 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:9 EU-nämndens sammanträde 2020-10-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:9 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-14 kl. 14:00 Plats: Obs Andrakammarsalen Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 15-16 oktober 2020 ev.Övrigt Anm: Nästa sammanträde

2020-10-14

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:9

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1516 oktober 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat. I dag får vi information från och har samråd med statsminister Stefan Löfven inför mötet i Europeiska rådet den 1516 oktober. Jag

2020-10-14

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:9 (pdf, 187 kB)

EU-nämndens dokument 2020/21:9

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:9 DATUM 2020-10-14 TID 14.00 15:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven m.fl. från Statsrådsberedningen samt medarbetare

2020-10-14

EU-nämndens dokument 2020/21:9 (docx, 55 kB)