Dokument & lagar (6 255 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:25 Tisdag 2021-03-02 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:25 Datum och tid: 2021-03-02 11:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Presentation av utredningen Ansvar, ledning och samordning

2021-03-02 11:00:00

Omröstning 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 M, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande Totalt Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser

2021-02-25

Omröstning 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 6 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande Totalt Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser

2021-02-25

Omröstning 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 2 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, V, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande Totalt Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser

2021-02-25

Omröstning 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 12 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 M, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande Totalt Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser

2021-02-25

Omröstning 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 4 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande Totalt Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser

2021-02-25

Omröstning 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 10 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande Totalt Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:195

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:195 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:195 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:195 (pdf, 49 kB)

Utskottsmöte 2020/21:24 Tisdag 2021-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:24 Datum och tid: 2021-02-23 11:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Information av Försvarsdepartementet om effekter på

2021-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:23 Torsdag 2021-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:23 Datum och tid: 2021-02-11 10:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation

2021-02-11 10:00:00

Yttrande 2020/21:FöU5y

Försvarsutskottets yttrande 2020/21:FöU5y Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har gett försvarsutskottet tillfälle att senast den 2 mars yttra sig över regeringens proposition Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige prop.

2021-02-11

Yttrande 2020/21:FöU5y (pdf, 109 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:23 DATUM 2021-02-11 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson SPaula Holmqvist SJan R Andersson MRoger Richthoff SDMattias Ottosson

2021-02-11

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:23 (docx, 28 kB)

Utskottsmöte 2020/21:22 Onsdag 2021-02-10 kl. 08:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:22 Datum och tid: 2021-02-10 08:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. EU:s strategi för cybersäkerhet för ett digitalt decennium

2021-02-10 08:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:22 DATUM 2021-02-10 TID 08.0008.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson SPaula Holmqvist SJan R Andersson MRoger Richthoff SDMattias Ottosson

2021-02-10

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:22 (docx, 32 kB)

Utskottsmöte 2020/21:21 Torsdag 2021-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2021-02-04 10:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Justering av protokoll 3. Forskning, frihet, framtid

2021-02-04 10:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:21 DATUM 2021-02-04 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson SPaula Holmqvist SJan R Andersson MRoger Richthoff SDMattias Ottosson

2021-02-04

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:21 (docx, 30 kB)

Betänkande 2020/21:FöU8

Regeringen bör vidta åtgärder för att underlätta och stärka reservofficerares rätt till tjänstledighet från sina ordinarie arbeten för att kunna tjänstgöra inom Försvarsmakten. Det anser riksdagen, som riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Tillkännagivandet gjordes när riksdagen behandlade ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, som bland annat handlar om personalförsörjning, veteranfrågor, miljöfrågor och militär övningsverksamhet.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 11
Justering: 2021-01-28 Debatt: 2021-02-11 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:FöU8 (pdf, 279 kB) Webb-tv debatt om förslag: Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

Utskottsmöte 2020/21:20 Torsdag 2021-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2021-01-28 10:00 Plats: RÖ 5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

2021-01-28 10:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:20 DATUM 2021-01-28 TID 10.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson SPaula Holmqvist SJan R Andersson MRoger Richthoff SDMattias Ottosson

2021-01-28

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:20 (docx, 30 kB)

Betänkande 2020/21:FöU5


Justering: 2021-03-11 Debatt: 2021-03-18 Beslut: 2021-03-18