Dokument & lagar (11 968 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:38 Tisdag 2021-03-02 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:38 Datum och tid: 2021-03-02 11:00 Plats: Lektionssal 1 Upprop 1. Medgivande att delta på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor FiU22 Fortsatt beredning Skr. 2020/21:76,

2021-03-02 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:37 Torsdag 2021-02-25 kl. 10:15

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:37 Datum och tid: 2021-02-25 10:15 Plats: Lektionssal 1 Upprop 1. Medgivande att delta på distans 2. Det fortsatta arbetet med anledning av coronapandemin Information Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson 3. Pågående

2021-02-25 10:15:00

Omröstning 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Omröstning: betänkande 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset, förslagspunkt 1 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:205

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:205 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:205 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:205 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:204

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:204 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:204 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:204 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:203

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:203 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:203 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:203 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:202

Riksdagsskrivelse 2020/21:202 Regeringen Utbildningsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:202 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:202 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:201

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:201 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:201 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:201 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:200

Riksdagsskrivelse 2020/21:200 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:200 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:200 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:199

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:199 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:199 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:199 (pdf, 52 kB)

Motion 2020/21:3866 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3866 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för


Utskottsberedning: 2020/21:FiU35

Motion 2020/21:3866 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3866 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för


Utskottsberedning: 2020/21:FiU35

Motion 2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 81 kB)

Utskottsmöte 2020/21:36 Tisdag 2021-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:36 Datum och tid: 2021-02-23 11:00 Plats: Lektionssal 1 Upprop 1. Medgivande att delta på distans 2. Brexitjusteringsreserven Överläggning Statssekreterare Max Elger 3. Anmälningar 4. Justering av protokoll 5. En översyn av regleringen

2021-02-23 11:00:00

Skrivelse 2020/21:93

Regeringens skrivelse 2020/21:93 Riksrevisionens rapport om Finansinspektionens Skr. arbete för att motverka intressekonflikter 2020/21:93 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 februari 2021 Stefan Löfven Åsa Lindhagen Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2021-03-10

Skrivelse 2020/21:93 (pdf, 1698 kB)

Framställning 2020/21:RB2

Framställning till riksdagen 2020/21:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2020 med mera Sammanfattning I fullmäktiges verksamhetsberättelse för 2020 redovisas övergripande vilka ärenden som behandlades vid fullmäktiges sammanträden nio tillfällen under året och vilken information som fullmäktige då


Utskottsberedning: 2020/21:FiU23
Sista motionsdag: 2021-03-10

Framställning 2020/21:RB2 (pdf, 278 kB)

Framställning 2020/21:RB1

Framställning till riksdagen 2020/21:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2020 Till riksdagen Sveriges riksbank överlämnar härmed Riksbankens årsredovisning för 2020 till riksdagen. I enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank riksbankslagen innehåller årsredovisningen en förvaltningsberättelse,


Utskottsberedning: 2020/21:FiU23
Sista motionsdag: 2021-03-10

Framställning 2020/21:RB1 (pdf, 1708 kB)

Betänkande 2020/21:FiU43

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ytterligare åtgärder i en extra ändringsbudget för 2021 för att mildra effekterna av coronapandemin. Statens utgifter 2021 ökar därmed med 12,4 miljarder kronor. Förslaget omfattar bland annat dessa åtgärder:

  • 3 miljarder kronor under 2021 ska gå till ett nytt tillfälligt stöd för hyreskostnader till företag i framför allt detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen. Stödet utformas som en tillfällig kompensation till hyresvärdar som kommer överens med hyresgäster om en rabatt på den fasta delen av hyran.
  • Statens ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över den normala nivån förlängs till och med den 30 april 2021. Utgifterna i statens budget ökar med 2,5 miljarder kronor 2021 med anledning av detta.
  • Möjligheten för egenföretagare att få ersättning från staten för karensavdrag och karensdagar förlängs till och med den 30 april 2021.
  • Omsättningsstödet för egenföretagare, som fått minskad omsättning på grund av pandemin, förlängs till att omfatta perioden januari-februari 2021. Utgifterna i statens budget 2021 ökar med 2,1 miljarder kronor med anledning av detta.
  • Det ekonomiska stödet till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, förlängs med perioden januari-februari 2021.
  • 1,4 miljarder kronor i statens budget under 2021 ska gå till att medfinansiera regionernas användning av antigentester, så kallade snabbtester, för att påvisa pågående covid-19-infektion.
  • Mer pengar under 2021 ska gå till olika stöd till kultur och idrott, medel för olika myndigheters tillsyn enligt den tillfälliga pandemilagen covid-19-lagen och förlängt slopat fribelopp för studiemedel.

Riksdagen anser att de statliga stöden till civilsamhällets olika organisationer och föreningar behöver vara större och bättre anpassade. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att återkomma med ett stöd som bättre når fram till det breda civilsamhället. Tillkännagivandet har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget om tillkännagivande har väckts i ett utskott och inte bygger på en proposition eller en motion.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:FiU43 (pdf, 346 kB) Webb-tv debatt om förslag: Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Utskottsmöte 2020/21:35 Torsdag 2021-02-11 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:35 Datum och tid: 2021-02-11 11:00 Plats: Lektionssal 1 Upprop 1. Medgivande att delta på distans 2. Villkor för företagare som uppbär arbetslöshetsersättning med anledning av coronapandemin Information Rasmus Cruce Naeyé statssekreterare

2021-02-11 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:34 Onsdag 2021-02-10 kl. 09:30

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:34 Datum och tid: 2021-02-10 09:30 Plats: RÖ 5-10 Upprop 1. Medgivande att delta på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Förslag till utskottsinitiativ Fortsatt behandling 5. Övrigt 6. Nästa sammanträde Torsdag 11 februari kl. 11.00 Bilagor 3. Protokoll 2020/21:33 4. Förslag till

2021-02-10 09:30:00

Omröstning 2020/21:FiU19 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

Omröstning: betänkande 2020/21:FiU19 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet, förslagspunkt 2 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet Datum: 2021-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2021-02-10