Dokument & lagar (14 875 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Regeringen informerar inför RIF-råd den 2 december 2020 3. Justering av protokoll 4. Effektivare hantering av häktningar

2020-11-26 10:00:00

Omröstning 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, förslagspunkt 6 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Datum: 2020-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C,

2020-11-25

Omröstning 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, förslagspunkt 5 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Datum: 2020-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C,

2020-11-25

Omröstning 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, förslagspunkt 3 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Datum: 2020-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, KD

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:79

Riksdagsskrivelse 2020/21:79 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:79 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:79 (pdf, 49 kB)

Proposition 2020/21:52

Regeringens proposition 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt Prop. straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2020/21:JuU13
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:52 (pdf, 988 kB)

Utskottsmöte 2020/21:13 Torsdag 2020-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-19 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet JuU10

2020-11-19 10:00:00

Justitieutskottets protokoll 2020/21:13

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:13 DATUM 2020-11-19 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Andreas Carlson KDJohan Forssell MPetter Löberg

2020-11-19

Justitieutskottets protokoll 2020/21:13 (docx, 52 kB)

Betänkande 2020/21:JuU10

För att stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen föreslagit åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Åtgärderna innebär ett antal krav som riktas mot verksamhetsutövaren, det vill säga den som säljer verksamheten. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Bland annat ska verksamhetsutövaren bli skyldig att pröva lämpligheten i försäljningen och att samråda med en myndighet som i yttersta fall kan förbjuda försäljningen. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2021.

Riksdagen vill också se vissa kompletteringar till förslaget för att underlätta kontrollprocessen. Därför riktar riksdagen två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att

  • samrådsmyndighetens handläggningstid ska tidsbegränsas, vilket leder till ökad förutsebarhet för de inblandade aktörerna.
  • verksamhetsutövaren ska få stöd i form av dialog med samrådsmyndigheten och vägledning, exempelvis i form av generella riktlinjer, för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-19 Debatt: 2020-11-25 Beslut: 2020-11-25

Betänkande 2020/21:JuU10 (pdf, 1584 kB) Webb-tv debatt om förslag: Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Omröstning 2020/21:JuU7 Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU7 Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket, förslagspunkt 1 Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket Datum: 2020-11-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2020-11-18

Omröstning 2020/21:JuU3 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU3 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda, förslagspunkt 4 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda Datum: 2020-11-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0

2020-11-18

Omröstning 2020/21:JuU3 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU3 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda, förslagspunkt 3 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda Datum: 2020-11-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:58

Riksdagsskrivelse 2020/21:58 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU6 Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:58 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:58 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:57

Riksdagsskrivelse 2020/21:57 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU3 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:57 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:57 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:56

Riksdagsskrivelse 2020/21:56 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU9 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:56 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:56 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:55

Riksdagsskrivelse 2020/21:55 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU7 Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:55 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:55 (pdf, 50 kB)

Motion 2020/21:3776 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3776 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Motivering EU:s vapendirektiv


Utskottsberedning: 2020/21:JuU11

Motion 2020/21:3776 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3776 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Motivering Kristdemokraterna


Utskottsberedning: 2020/21:JuU11

Motion 2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3774 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3774 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson båda C med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:42. Motivering Centerpartiet röstade redan på EU-nivå nej till det vapendirektiv


Utskottsberedning: 2020/21:JuU11

Motion 2020/21:3774 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3774 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:3770 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3770 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Motivering När Sverige


Utskottsberedning: 2020/21:JuU11

Motion 2020/21:3770 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3770 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 75 kB)