Dokument & lagar (18 790 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:21 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: Andrakammarsalen Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Riksdagens ombudsmän informerar om 2020/21 års ämbetsberättelse öppet sammanträde Bilagor 2.

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:20 Torsdag 2020-11-26 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2020-11-26 09:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Granskning av regeringen 3. Justering av protokoll 4. Anmälningar 5. EU-bevakning 6. Rättsstatsutvecklingen på

2020-11-26 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:20 Torsdag 2020-11-26 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2020-11-26 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskningsbetänkande hösten 2020 KU10 Justering Bilagor 1. Särskilt protokoll 2020/21:19 2. Stomme för granskningsdebatten 3. Förslag delas inte elektroniskt

2020-11-26 09:00:00

Betänkande 2020/21:KU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:KU1 (pdf, 3135 kB)

Utskottsmöte 2020/21:19 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Fortsatt beredning Prop. 2020/21:1

2020-11-24 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:19 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskningsbetänkande KU10 Ev. preliminär justering Bilagor 1. Särskilt protokoll 2020/21:18 3. Utkast delas inte elektroniskt

2020-11-24 11:00:00

Betänkande 2020/21:KU12

Bifall till framställningen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-11-19 Debatt: 2020-12-07 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:KU12 (pdf, 494 kB)

Utskottsmöte 2020/21:18 Torsdag 2020-11-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2020-11-19 09:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen Information Rådets ordförande Ingemar Nilsson 3. Justering

2020-11-19 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:18 Torsdag 2020-11-19 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2020-11-19 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen G16 Beredning Föredragande: ACB 4. Regeringens agerande i samband med tillståndsärende

2020-11-19 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:18 DATUM 2020-11-19 TID 9.009.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans utom under punkterna i den särskilda kallelsen för följande ordinarie ledamöter och suppleant: Linda Modig CLaila

2020-11-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:18 (docx, 44 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:54

Riksdagsskrivelse 2020/21:54 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU13 Uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:54 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:54 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:53

Riksdagsskrivelse 2020/21:53 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU8 Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:53 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:53 (pdf, 50 kB)

Betänkande 2020/21:KU19


Utskottsmöte 2020/21:17 Tisdag 2020-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-11-17 11:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Totalförsvaret 2021-2025 KU4y Fråga om yttrande till försvarsutskottet

2020-11-17 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:17 Tisdag 2020-11-17 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-11-17 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Ev. bordlagda ärenden från föregående sammanträde Bilagor 1. Särskilt protokoll 2020/21:15 2. Förslag till disposition och rubriker delas vid

2020-11-17 11:00:00

Yttrande 2020/21:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 2020/21:KU4y Totalförsvaret 20212025 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade den 22 oktober 2020 att ge bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 17 november 2020 yttra sig över proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 avsnitt 14, 615 och eventuella följdmotioner

2020-11-17

Yttrande 2020/21:KU4y (pdf, 78 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:17 DATUM 2020-11-17 TID 11.2111.50 11.5713.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2020/21:15. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde förslag till rubriker och disposition till granskningsbetänkandet

2020-11-17

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:17 (docx, 51 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:17 DATUM 2020-11-17 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans utom under punkterna i den särskilda kallelsen för följande ordinarie ledamot och suppleanter: Laila Naraghi

2020-11-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:17 (docx, 44 kB)

Utskottsmöte 2020/21:16 Måndag 2020-11-16 kl. 12:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-11-16 12:00 Plats: RÖ7-08 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2020-11-16 12:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:16 Måndag 2020-11-16 kl. 12:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-11-16 12:00 Plats: RÖ7-08 1. Dåvarande civilministerns styrning och uppföljning av tillsynsverksamheten hos Lotteriinspektionen G4 Beredning Föredragande: MR 2. Regeringens hantering av ansökan

2020-11-16 12:00:00