Dokument & lagar (11 446 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:31 Tisdag 2021-03-02 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:31 Datum och tid: 2021-03-02 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige MJU7y För yttrande

2021-03-02 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:30 Torsdag 2021-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:30 Datum och tid: 2021-02-25 10:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Jordbruksverket Jordbruksverket informerar om verkets förslag om den strategiska planen

2021-02-25 10:00:00

Omröstning 2020/21:MJU6 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU6 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning, förslagspunkt 2 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:198

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:198 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU6 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:198 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:198 (pdf, 51 kB)

Betänkande 2020/21:MJU9

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 16
Justering: 2021-02-23 Debatt: 2021-03-04 Beslut: 2021-03-04

Betänkande 2020/21:MJU9 (pdf, 616 kB)

Betänkande 2020/21:MJU11

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 14
Justering: 2021-02-23 Debatt: 2021-03-03 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:MJU11 (pdf, 433 kB)

Betänkande 2020/21:MJU8

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 24
Justering: 2021-02-23 Debatt: 2021-03-04 Beslut: 2021-03-04

Betänkande 2020/21:MJU8 (pdf, 598 kB)

Utskottsmöte 2020/21:29 Tisdag 2021-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:29 Datum och tid: 2021-02-23 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens förslag till förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG

2021-02-23 11:00:00

Utlåtande 2020/21:MJU12


Justering: 2021-03-09 Debatt: 2021-03-24 Beslut: 2021-03-24

Utskottsmöte 2020/21:28 Torsdag 2021-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:28 Datum och tid: 2021-02-11 10:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från LRF, KRAV och Ekologiska lantbrukarna Information om hur regelverket och tillsynen fungerar

2021-02-11 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:28

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:28 DATUM 2021-02-11 TID 10.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Yngwe CMaria Gardfjell MPHanna

2021-02-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:28 (docx, 50 kB)

Betänkande 2020/21:MJU6

Regeringen har lagt fram förslag om att anpassa svenska lagar till en ny EU-förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i livsmedelskedjan. De ändrade reglerna innebär bland annat att "annan offentlig verksamhet" införs som en beteckning för sådana myndighetsuppgifter som inte innebär offentlig kontroll. Bestämmelser om rätt att få tillträde, upplysningar och handlingar vid kontrollen utvidgas till att gälla även vid annan offentlig verksamhet.

Myndigheter som utövar offentlig kontroll får i vissa fall rätt att köpa in produkter utan att identifiera sig, för att kunna kontrollera att produkterna uppfyller de krav som gäller. Det införs även en skyldighet för kontrollmyndigheterna att ha ett rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen.

De nya reglerna börjar i huvudsak att gälla den 1 april 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-23 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:MJU6 (pdf, 13132 kB) Webb-tv debatt om förslag: En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

Betänkande 2020/21:MJU7

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-02-02 Debatt: 2021-03-03 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:MJU7 (pdf, 589 kB)

Utskottsmöte 2020/21:27 Tisdag 2021-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:27 Datum och tid: 2021-02-09 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Miljömålsberedningen Information med anledning av Miljömålsberedningens betänkande SOU 2020:83 Havet och

2021-02-09 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:27 DATUM 2021-02-09 TID 11.00 12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Yngwe CJessica Rosencrantz

2021-02-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:27 (docx, 35 kB)

Utskottsmöte 2020/21:26 Torsdag 2021-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:26 Datum och tid: 2021-02-04 10:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Havs- och vattenmyndigheten samt Länsstyrelserna i Västmanlands och Stockholms län Information

2021-02-04 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:26 DATUM 2021-02-04 TID 10.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Kristina Yngwe

2021-02-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:26 (docx, 33 kB)

Utskottsmöte 2020/21:25 Tisdag 2021-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:25 Datum och tid: 2021-02-02 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Eldrimner, Svenska Köttföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet Information om hur regelverket

2021-02-02 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:25

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:25 DATUM 2021-02-02 TID 11.00 12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Yngwe CJessica Rosencrantz

2021-02-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:25 (docx, 34 kB)

Utskottsmöte 2020/21:24 Torsdag 2021-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:24 Datum och tid: 2021-01-28 10:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Jordbruksverket, Livsmedelsverket och representanter från länsstyrelserna Information om

2021-01-28 10:00:00