Dokument & lagar (11 303 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ4-43 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Skyddsjakt på varg MJU5 Fortsatt beredning PM Föredragande: SM 4. Höständringsbudget för

2020-10-22 10:00:00

Yttrande 2020/21:MJU5y

Sveriges genomförande av Agenda 2030 Dokumentet är inte

2020-10-22

Yttrande 2020/21:MJU3y

Kommissionens arbetsprogram för 2021 Dokumentet är inte

2020-10-22

Utskottsmöte 2020/21:7 Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-20 11:00 Plats: Skandiasalen 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information om livsmedelskontroll Statssekreterare Per Callenberg, Näringsdepartementet, och generaldirektör Annica

2020-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-15 kl. 08:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-15 08:30 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens förslag till EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 Överläggning COM2020 380 Miljö- och klimatminister

2020-10-15 08:30:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-13 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar Föredragande: MB 4. Höständringsbudget för 2020

2020-10-13 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:5

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:5 DATUM 2020-10-13 TID 11.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Maria Gardfjell

2020-10-13

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:5 (docx, 35 kB)

Proposition 2020/21:27

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter Regeringens proposition 2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter Prop. 2020/21:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2020 Stefan Löfven Peter Eriksson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2020/21:MJU4
Sista motionsdag: 2020-10-28

Proposition 2020/21:27 (pdf, 1843 kB)

Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas syn på kommunikationer Minskade fossila utsläpp för transportslagen Beskattning av infrastrukturen Utbyggnad av laddinfrastruktur Elektrifiering av tunga


Utskottsberedning: KU MJU NU SkU UbU 2020/21:JuU23 2020/21:MJU3 2020/21:TU 2020/21:TU1 2020/21:TU3 2020/21:TU4

Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 136 kB) Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 287 kB)

Motion 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. M En tillväxtagenda för hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det enklare att driva företag och genomföra genomgripande regelförenklingar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KU NU 2020/21:FiU26 2020/21:MJU2 2020/21:TU

Motion 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Motion 2020/21:3702 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3702 av Magdalena Schröder M Förändrat strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrade regler för strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet har funnits sedan 1950 och har funnits i miljöbalken


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:3702 av Magdalena Schröder (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3702 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3696 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3696 av Pål Jonson M Åtgärder mot granbarkborren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna att bekämpa granbarkborren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Angrepp från granbarkborren utgör ett växande problem


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:3696 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3696 av Pål Jonson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. MP Fasa ut djurförsöken och forma en fungerande djurförsöksetisk prövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell handlingsplan för att fasa ut djurförsöken enligt EU-direktivet och


Utskottsberedning: MJU SoU UbU

Motion 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (docx, 86 kB) Motion 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (pdf, 142 kB)

Motion 2020/21:3668 av Aron Emilsson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3668 av Aron Emilsson SD Fiske i samklang med förvaltarskapstanken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trålgränsen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad jakt på skarv och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:3668 av Aron Emilsson (SD) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3668 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2020/21:3639 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3639 av Amanda Palmstierna m.fl. MP Stoppa regnskogsskövlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst i EU för skydd av skogar såväl på hemmaplan som över planeten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: MJU NU

Motion 2020/21:3639 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3639 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3631 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3631 av Hans Rothenberg M Möjligheter med genmodifierade grödor GMO Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att på ett seriöst sätt tillåta och stimulera vidare forskning om GMO, såväl inhemskt som inom EU, och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:3631 av Hans Rothenberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3631 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3624 av Jörgen Berglund (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3624 av Jörgen Berglund M Gifttunnor i Bottenhavet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemen med gifttunnorna i Bottenhavet och tillkännager detta för regeringen. Motivering På


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:3624 av Jörgen Berglund (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3624 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3616 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3616 av Jonas Andersson i Linköping SD Skarven i Roxen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att införa allmän jakttid samt andra tillvägagångssätt för att hålla nere oproportionerligt stora skarvpopulationer som den i Roxen och


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:3616 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3616 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:3584 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3584 av Cecilia Widegren M Hästens betydelse för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma hästsektorns många positiva effekter, såsom arbetstillfällen, turism och fritidssysselsättning för barn och ungdomar, och tillkännager


Utskottsberedning: KrU MJU SkU

Motion 2020/21:3584 av Cecilia Widegren (M) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3584 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3564 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3564 av Cecilia Widegren M Explosiv ökning av vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omedelbart ta fram en genomarbetad förvaltningsplan för vildsvin med konkreta åtgärder för att minska vildsvinsstammen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:3564 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3564 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)