Dokument & lagar (13 219 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Justering av protokoll 3. Resultatredovisningen i budgetpropositionen för 2021 Föredragande: Näringsutskottets grupp för

2020-11-26 10:00:00

Betänkande 2020/21:NU22


Proposition 2020/21:51

Konkurrensverkets befogenheter Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop. 2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2020/21:NU10
Sista motionsdag: 2020-12-04

Proposition 2020/21:51 (pdf, 2334 kB)

Betänkande 2020/21:NU21


Betänkande 2020/21:NU20


Betänkande 2020/21:NU19


Betänkande 2020/21:NU18


Betänkande 2020/21:NU17


Betänkande 2020/21:NU14


Beredning: 2020-12-17 Justering: 2021-02-11

Omröstning 2020/21:NU7 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram

Omröstning: betänkande 2020/21:NU7 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram, förslagspunkt 3 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram Datum: 2020-11-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående

2020-11-11

Omröstning 2020/21:NU7 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram

Omröstning: betänkande 2020/21:NU7 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram, förslagspunkt 2 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram Datum: 2020-11-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående

2020-11-11

Omröstning 2020/21:NU6 Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019

Omröstning: betänkande 2020/21:NU6 Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019, förslagspunkt 2 Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 Datum: 2020-11-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10

2020-11-11

Omröstning 2020/21:NU6 Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019

Omröstning: betänkande 2020/21:NU6 Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019, förslagspunkt 1 Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 Datum: 2020-11-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0

2020-11-11

Omröstning 2020/21:NU5 Kapacitetsbrist i elnäten

Omröstning: betänkande 2020/21:NU5 Kapacitetsbrist i elnäten, förslagspunkt 1 Kapacitetsbrist i elnäten Datum: 2020-11-11 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:45

Riksdagsskrivelse 2020/21:45 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU7 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:45 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:45 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:44

Riksdagsskrivelse 2020/21:44 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU6 Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:44 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:44 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:43

Riksdagsskrivelse 2020/21:43 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU5 Kapacitetsbrist i elnäten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:43 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:43 (pdf, 51 kB)

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-10 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Konkurrenskraftsrådet KKR Information per videolänk Statssekreterare Emil Högberg, Näringsdepartementet,

2020-11-10 11:00:00