Dokument & lagar (12 625 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:23 Torsdag 2021-02-25 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:23 Datum och tid: 2021-02-25 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Protokoll nr 22 3. Uppenbart ogrundade asylsökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

2021-02-25 10:30:00

Betänkande 2020/21:SfU14

Avslag på samtliga motioner

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 8
Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:SfU14 (pdf, 200 kB) Webb-tv debatt om förslag: Medborgarskap

Betänkande 2020/21:SfU13

Avslag på samtliga motioner

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:SfU13 (pdf, 148 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialavgifter

Utskottsmöte 2020/21:22 Torsdag 2021-02-11 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:22 Datum och tid: 2021-02-11 10:30 Plats: RÖ 4-43 Digitalt möte Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Protokoll nr 21 3. Sociala avgifter SfU13 Justering Motioner Föredragande:

2021-02-11 10:30:00

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:22 DATUM 2021-02-11 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Maria Malmer Stenergard MCarina Ohlsson SKatarina Brännström

2021-02-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:22 (docx, 32 kB)

Betänkande 2020/21:SfU21


Beredning: 2021-03-11 Justering: 2021-04-15 Debatt: 2021-04-22 Beslut: 2021-04-22

Yttrande 2020/21:SfU5y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2020/21:SfU5y Extra ändringsbudget för 2021 Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att ge socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2020/21:78 Extra ändringsbudget för 2021 Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

2021-02-10

Yttrande 2020/21:SfU5y (pdf, 125 kB)

Utskottsmöte 2020/21:21 Tisdag 2021-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2021-02-09 11:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Extra ändringsbudget för 2021 Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen Justering

2021-02-09 11:00:00

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:21 DATUM 2021-02-09 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Maria Malmer Stenergard MCarina Ohlsson SKatarina Brännström

2021-02-09

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:21 (docx, 32 kB)

Utskottsmöte 2020/21:20 Torsdag 2021-02-04 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2021-02-04 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Socialavgifter SfU13 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: FH 4. Medborgarskap

2021-02-04 10:30:00

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:20 DATUM 2021-02-04 TID 10.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Rikard Larsson SCarina Ohlsson SKatarina Brännström MLinda

2021-02-04

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:20 (docx, 32 kB)

Utskottsmöte 2020/21:19 Torsdag 2021-01-28 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2021-01-28 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Socialavgifter SfU13 Beredning Motioner Föredragande: FH 4. Medborgarskap SfU14

2021-01-28 10:30:00

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:19 DATUM 2021-01-28 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Rikard Larsson SCarina Ohlsson SKatarina Brännström MLinda

2021-01-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:19 (docx, 32 kB)

Motion 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett mål om 48 timmars handläggningsförfarande och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2020/21:SfU15

Motion 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 95 kB)

Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förkortat handläggningsförfarande inklusive kortare


Utskottsberedning: 2020/21:SfU15

Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer.


Utskottsberedning: 2020/21:SfU15

Motion 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 106 kB)

Motion 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt båda SD med anledning av prop. 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716med den


Utskottsberedning: 2020/21:SfU15

Motion 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 105 kB)

Betänkande 2020/21:SfU20


Beredning: 2021-03-02 Justering: 2021-04-06 Debatt: 2021-04-14 Beslut: 2021-04-14

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR6

Digitalt seminarium om uppföljningen av tillämpningen av gymnasiereglerna den 26 november 2020 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-024-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2020/21:RFR6 Förord Socialförsäkringsutskottet anordnade den 26 november 2020 ett digitalt seminarium i riksdagen om uppföljningen av hur gymnasiereglerna

2020-12-28

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR6 (pdf, 218 kB)

Omröstning 2020/21:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

Omröstning: betänkande 2020/21:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 8 Migration Datum: 2020-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 0 0 4 23 KD 0

2020-12-17