Dokument & lagar (16 530 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:17 Tisdag 2021-03-02 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2021-03-02 11:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Fredrik Olovsson med medarbetare, Finansdepartementet 3. Fortsatt samarbete

2021-03-02 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Torsdag 2021-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2021-02-25 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Skatteverket Generaldirektör Katrin Westling Palm, med medarbetare, Skatteverket 3. Justering av protokoll 4. Kanslimeddelanden

2021-02-25 10:00:00

Riksdagsskrivelse 2020/21:197

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:197 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU32 Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:197 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:197 (pdf, 49 kB)

Utlåtande 2020/21:SkU33

Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-02-25 Debatt: 2021-03-04 Beslut: 2021-03-04

Utlåtande 2020/21:SkU33 (pdf, 134 kB)

Betänkande 2020/21:SkU17

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-02-09 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:SkU17 (pdf, 261 kB)

Betänkande 2020/21:SkU16

Bifall till proposition. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2021-02-09 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:SkU16 (pdf, 352 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

Utskottsmöte 2020/21:15 Tisdag 2021-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2021-02-09 11:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterarna Fredrik Olovsson och Elin Eliasson med medarbetare, Finansdepartementet

2021-02-09 11:00:00

Betänkande 2020/21:SkU32

Eftersom coronapandemin fortfarande pågår bör skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering och gåvor till anställda återinföras. Det anser riksdagen, som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Med anledning av coronapandemin infördes under våren 2020 en tillfällig skatt- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda. Det innebar att anställda som utnyttjade fri parkering vid arbetsplatsen inte blev förmånsbeskattade för detta samt även en skattefrihet för gåvor från arbetsgivare till anställda, till ett värde av max 1 000 kronor per anställd. De tillfälliga reglerna slutade att gälla vid årsskiftet.

Riksdagen konstaterar att de förutsättningar som fanns när den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten infördes 2020 finns fortfarande. Därför vill riksdagen att regeringen skyndsamt ser över hur den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering och gåva till anställda kan återinföras och återkommer till riksdagen med förslag. Bestämmelserna bör omfatta förmåner som lämnas efter den 31 december 2020 och gälla så länge som den nya och tillfälliga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 gäller.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-02-09 Debatt: 2021-02-23 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:SkU32 (pdf, 110 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2021-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2021-01-28 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information om Skype Utbildare Henrik Lundkvist riksdagens IT-avdelning 3. Riksrevisionens granskning av Särskild löneskatt

2021-01-28 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2020/21:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:14 DATUM 2021-01-28 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2021-01-28

Skatteutskottets protokoll 2020/21:14 (docx, 27 kB)

Omröstning 2020/21:SkU12 Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar

Omröstning: betänkande 2020/21:SkU12 Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar, förslagspunkt 5 Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar Datum: 2021-01-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2021-01-27

Omröstning 2020/21:SkU12 Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar

Omröstning: betänkande 2020/21:SkU12 Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar, förslagspunkt 3 Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar Datum: 2021-01-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2021-01-27

Riksdagsskrivelse 2020/21:165

Riksdagsskrivelse 2020/21:165 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU12 Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 januari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-01-27

Riksdagsskrivelse 2020/21:165 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:165 (pdf, 49 kB)

Betänkande 2020/21:SkU12

Tullverket ska få utökade möjligheter att besluta att post ska hållas kvar av ett postföretag om det misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor. I dag gäller den möjligheten bara vid misstanke om narkotika. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat också att postföretagens skyldighet att anmäla en misstanke till Tullverket ska utvidgas på samma sätt. Dessutom ska möjligheten för Tullverket att lägga en så kallad postspärr även omfatta försändelser som hanteras av kurirföretag, exempelvis UPS eller FedEx.

Lagändringarna börjar gälla 1 mars 2021.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 11
Justering: 2021-01-21 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:SkU12 (pdf, 1596 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar

Utskottsmöte 2020/21:13 Torsdag 2021-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2021-01-21 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Vårt framtida skattesystem en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform 2020:7 Information Klas Eklund,

2021-01-21 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2020/21:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:13 DATUM 2021-01-21 TID 10.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2021-01-21

Skatteutskottets protokoll 2020/21:13 (docx, 29 kB)

Motion 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonusmalus-systemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonusmalus-systemet. Motivering Bilen är ett viktigt transportmedel


Utskottsberedning: 2020/21:SkU16

Motion 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2021-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2021-01-14 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kanslimeddelanden 3. Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar SkU12 Beredning Prop. 2020/21:49

2021-01-14 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2020/21:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:12 DATUM 2021-01-14 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2021-01-14

Skatteutskottets protokoll 2020/21:12 (docx, 27 kB)

Motion 2020/21:3809 av Eric Westroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3809 av Eric Westroth m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonusmalus-systemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Sverigedemokraterna är generellt sett negativt inställda till bonusmalus-systemet och menar


Utskottsberedning: 2020/21:SkU16

Motion 2020/21:3809 av Eric Westroth m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3809 av Eric Westroth m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)