Dokument & lagar (19 224 träffar)

Yttrande 2020/21:SoU1y

Socialutskottets yttrande 2020/21:SoU1y Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget för 2021, finansplan och skattefrågor samt de

2020-10-23

Yttrande 2020/21:SoU1y (pdf, 95 kB)

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Lokal RÖ4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet, och företrädare

2020-10-22 10:00:00

Proposition 2020/21:38

Regeringens proposition 2020/21:38 Förlängning av lagen om tillfälliga Prop. smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lagen 2020:526


Utskottsberedning: 2020/21:SoU6
Sista motionsdag: 2020-11-09

Proposition 2020/21:38 (pdf, 245 kB)

Utskottsmöte 2020/21:7 Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-20 11:00 Plats: Lektionssal 1 RV2 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet Statssekreterare Maja Fjaestad återrapporterar från informell videokonferens för EU:s

2020-10-20 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2020/21:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:7 DATUM 2020-10-20 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Camilla Waltersson Grönvall MUlrika Heindorff MLina Nordquist LChristina

2020-10-20

Socialutskottets protokoll 2020/21:7 (docx, 60 kB)

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-15 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-15 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR Företrädare för SKR informerar angående förslaget till utskottsinitiativ om

2020-10-15 10:00:00

Socialutskottets protokoll 2020/21:8

Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum 2020-10-15 Tid kl. 11.00-12.28 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans under punkterna 2 15 på föredragningslistan för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ulla Andersson VJan Ericson MIngela

2020-10-15

Socialutskottets protokoll 2020/21:8 (docx, 47 kB)

Socialutskottets protokoll 2020/21:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:6 DATUM 2020-10-15 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ann-Christin Ahlberg SJohan Hultberg MMikael Dahlqvist SSofia Nilsson

2020-10-15

Socialutskottets protokoll 2020/21:6 (docx, 63 kB)

Motion 2020/21:3709 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3709 av Margareta Cederfelt M En patientsäkerhetslag på patientens sida Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en patientsäkerhetslag på patientens sida och tillkännager detta för regeringen. Motivering Målet för Hälso- och sjukvården är enligt


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3709 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3709 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3707 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3707 av Margareta Cederfelt M Gårdsförsäljning av öl och vin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av öl och vin och tillkännager detta för regeringen. Motivering I mer än femton år är har frågan om gårdsförsäljning varit


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3707 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3707 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3706 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3706 av Margareta Cederfelt M Förbättrad psykisk hälsa för transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrad psykisk hälsa för transpersoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagen om könsfastställelse är sedan


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3706 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3706 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3686 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3686 av Alexandra Anstrell m.fl. M Altruistiskt surrogatmödraskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att klargöra hur en lagstiftning som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap kan införas i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3686 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3686 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3660 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3660 av Markus Wiechel m.fl. SD Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerad alkohol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under riksdagsåret 2017/18 riktades ett antal


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3660 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3660 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3659 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3659 av Roger Hedlund SD Ny lag om tvingande vård av vårdnadshavare LVV Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda en ny lagstiftning i enlighet med motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunernas


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3659 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3659 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3651 av Leila Ali-Elmi (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3651 av Leila Ali-Elmi MP Diskriminering i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge IVO i uppdrag att kartlägga diskriminering inom vården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3651 av Leila Ali-Elmi (MP) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3651 av Leila Ali-Elmi (MP) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3645 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3645 av Emma Hult m.fl. MP Tandvård för våldsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi löser tandvårdssituationen för våldsutsatta kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvinnor som utsätts


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3645 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3645 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. MP Hälso- och sjukvård Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Behov av sjukvård är ej statiskt folkhälsa kräver ständig analys Erfarenheter från Covid-19 Hälsofrämjande perspektiv och jämlik hälsa Genusperspektiv på vården behovet av jämställd


Utskottsberedning: NU SfU SoU UbU

Motion 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) (docx, 126 kB) Motion 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) (pdf, 199 kB)

Motion 2020/21:3611 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3611 av Cecilia Widegren M Skönhetsbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt vidta åtgärder för att säkerställa att brukare och utförare kan känna sig trygga och verka i en miljö präglad av rättssäkerhet såväl som etisk


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3611 av Cecilia Widegren (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3611 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3610 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3610 av Cecilia Widegren M Narkotikapolisens krav på familjeklassning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare uppmana regeringen att se över vilka nya åtgärder som bör övervägas, förutom tidigare väl kända tillkännagivanden, för


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3610 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3610 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3592 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3592 av Ann-Christine From Utterstedt SD Reformera äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda hur en reformering av äldreomsorgen bör genomföras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ädelreformen år


Utskottsberedning: SoU

Motion 2020/21:3592 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3592 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 75 kB)