Dokument & lagar (16 793 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Det informella ministermötet telekommunikation den 15 oktober 2020 Återrapport Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Trafikverket Generaldirektör Lena Erixon samt strateg och uppdragsledare Anna Wildt-Persson från Trafikverket

2020-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer FSJ Robert Röder, ordförande i FSJ och vd på NRC-Group, Henrik

2020-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Tisdag 2020-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-11-17 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:7 3. Totalförsvaret 2021 2025 TU3y Justering Prop. 2020/21:30 Föredragande:

2020-11-17 11:00:00

Yttrande 2020/21:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2020/21:TU3y Totalförsvaret 20212025 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020 att ge bl.a. trafikutskottet möjlighet att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 och eventuella följdmotioner i de delar som berör

2020-11-17

Yttrande 2020/21:TU3y (pdf, 146 kB)

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-11-05 10:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:6 3. Yrkestrafik och taxi TU2 Beredning Motioner Föredragande: ALK

2020-11-05 10:00:00

Betänkande 2020/21:TU2


Beredning: 2020-12-08 Justering: 2020-12-17

Yttrande 2020/21:TU2y

Trafikutskottets yttrande 2020/21:TU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under 2019 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 10 september 2020 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 3 november yttra sig över de iakttagelser om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2020-10-27

Yttrande 2020/21:TU2y (pdf, 119 kB)

Yttrande 2020/21:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2020/21:TU1y Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer Till finansutskottet Finansutskottet har gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget för 2021, finansplan och skattefrågor samt de motioner som kan komma

2020-10-27

Yttrande 2020/21:TU1y (pdf, 88 kB)

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Lektionssal 1 Upprop 1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsledare Sherzod Yarmukhamedov projektledarerevisionsdirektör

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-15 kl. 13:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-15 13:00 Plats: RÖ 7-23 1. Upprop 1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk 2. Information från Justitiedepartementet lnrikesminister Mikael Damberg informerar m.a.a. de senaste uppgifterna om M/S Estonia

2020-10-15 13:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-10-13 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk 2. Informellt möte för EU:s telekomministrar den 15 oktober 2020 a Överläggning om kommande lagstiftningspaket om digitala tjänster

2020-10-13 11:00:00

Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. M Svensk säkerhetspolitik för en orolig tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FöU UU 2020/21:TU4 2020/21:UFöU4

Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 119 kB)

Motion 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. C Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetet för att göra Norden till den mest integrerade och klimatsmarta regionen i världen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: NU UU 2020/21:SoU14 2020/21:SoU16 2020/21:TU

Motion 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) (pdf, 98 kB)

Motion 2020/21:3700 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3700 av Pål Jonson M Hindra bränder på jänvägsbanvallar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja en utökad användning av värmedetektorer på järnvägsspår för att minska problemen med banvallsbränder och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3700 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3700 av Pål Jonson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3699 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3699 av Pål Jonson M Förstärkning av infrastrukturen utmed stråket StockholmOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stråket StockholmOslo ska utpekas som en stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät TEN-T och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3699 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3699 av Pål Jonson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3698 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3698 av Pål Jonson M Förbättrad järnväg mellan Stockholm och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att skapa en bättre järnvägsdragning mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3698 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3698 av Pål Jonson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3697 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3697 av Pål Jonson M Bättre mobiltäckning på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell strategi så att hela Sverige snarast får mobiltelefontäckning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3697 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3697 av Pål Jonson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:3695 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3695 av Pål Jonson M Ökade trafiksäkerhetsåtgärder på E18 mellan Valnäs och Töcksfors Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör genomföras en översyn av E18 mellan Valnäs och Töcksfors i syfte att sträckan ska mötessepareras och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3695 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3695 av Pål Jonson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3693 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3693 av Alexandra Anstrell m.fl. M En Arlandaförhandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en Arlandaförhandling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arlandas betydelse för såväl Stockholmsregionen


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3693 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3693 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 85 kB)