Dokument & lagar (18 638 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:25 Torsdag 2021-03-04 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:25 Datum och tid: 2021-03-04 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Protokoll 2020/21:24 3. Anmälningar Dnr 1261-2020/21 4. Inkomna EU-dokument Lista över

2021-03-04 10:00:00

Proposition 2020/21:96

Regeringens proposition 2020/21:96 Dröjsmålstalan vid erkännande av Prop. yrkeskvalifikationer 2020/21:96 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 2021 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar regeringen förslag

Sista motionsdag: 2021-03-17

Proposition 2020/21:96 (pdf, 1316 kB)

Redogörelse 2020/21:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RJ1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2020 Till riksdagen Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2020. Stockholm den 25 februari 2021 På Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds

Sista motionsdag: 2021-03-17

Redogörelse 2020/21:RJ1 (pdf, 858 kB)

Betänkande 2020/21:UbU9

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2021-02-25 Debatt: 2021-03-03 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:UbU9 (pdf, 1286 kB)

Utskottsmöte 2020/21:24 Torsdag 2021-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:24 Datum och tid: 2021-02-25 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Skolverket om aktuella frågor Generaldirektören Peter Fredriksson, avdelningscheferna Eva Durhán,

2021-02-25 10:00:00

Omröstning 2020/21:UbU7 Förskolan

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 3 Förskolan Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0 0 3 16 MP 3

2021-02-25

Omröstning 2020/21:UbU7 Förskolan

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 5 Förskolan Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3 0 0 16 MP 3

2021-02-25

Omröstning 2020/21:UbU7 Förskolan

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 1 Förskolan Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 0 3 0 19 L 0 0 3 16

2021-02-25

Omröstning 2020/21:UbU7 Förskolan

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 2 Förskolan Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0 3 0 16 MP 3

2021-02-25

Omröstning 2020/21:UbU7 Förskolan

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 4 Förskolan Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0 0 16 MP 3

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:196

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:196 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU7 Förskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:196 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:196 (pdf, 49 kB)

Utskottsmöte 2020/21:23 Tisdag 2021-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:23 Datum och tid: 2021-02-23 11:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Medgivande att närvara 3. Information från Utbildningsdepartementet om läget i högskolan med anledning av covid-19

2021-02-23 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2020/21:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:23 DATUM 2021-02-23 TID 11:0012:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Roger Haddad LKristina Axén Olin MPia Nilsson SLars Püss MPatrick Reslow

2021-02-23

Utbildningsutskottets protokoll 2020/21:23 (docx, 28 kB)

Betänkande 2020/21:UbU8

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:UbU8 (pdf, 262 kB) Webb-tv debatt om förslag: Studiestöd

Utskottsmöte 2020/21:22 Torsdag 2021-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:22 Datum och tid: 2021-02-11 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Medgivande att närvara 3. EU-överläggning om förslag till förordning om att inrätta det gemensamma företaget European

2021-02-11 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2020/21:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:22 DATUM 2021-02-11 TID 10:0012:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Roger Haddad LKristina Axén Olin MPia Nilsson SLars Püss MPatrick Reslow

2021-02-11

Utbildningsutskottets protokoll 2020/21:22 (docx, 32 kB)

Betänkande 2020/21:UbU7

Alla barn i Sverige ska ha tillgång till en bra förskola, oavsett var i landet man bor. Därför behövs en bred utredning om förskolans förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning. Det anser riksdagen, som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att tillsätta en sådan utredning.

Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att den behandlade cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om förskolan. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, som bland annat handlade om kvalitet och förutsättningar i förskolan, pedagogisk personal i förskolan, språkfrågor, rätten till förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 11
Justering: 2021-02-04 Debatt: 2021-02-11 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:UbU7 (pdf, 376 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förskolan

Utskottsmöte 2020/21:21 Torsdag 2021-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2021-02-04 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information om aktuella frågor från Myndigheten för yrkeshögskolan Generaldirektören Thomas Persson och enhetschefen

2021-02-04 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2020/21:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:21 DATUM 2021-02-04 TID 10:0011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Roger Haddad LKristina Axén Olin MPia Nilsson SLars Püss MPatrick Reslow

2021-02-04

Utbildningsutskottets protokoll 2020/21:21 (docx, 29 kB)

Utskottsmöte 2020/21:20 Tisdag 2021-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2021-02-02 11:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Beslut om EU-överläggning Lista över förslag till EU-överläggningar 3. EU-överläggning om rådets resolution om etablerandet

2021-02-02 11:00:00