Dokument & lagar (41 träffar)

Omröstning 2002/03:UMJU1p4 Förändrade konsumtions- och produktionsmönster

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 4 Förändrade konsumtions- och produktionsmönster Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K432 yrkande 17, 2002/03:U293 yrkande 1, 2002/03:MJ8 yrkande 2, 2002/03:MJ9 yrkande 6, 2002/03:MJ10 yrkandena 12-15 och 2002/03:MJ11

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p3 Hållbarhetskommission

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 3 Hållbarhetskommission Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ8 yrkande 1. Datum: 2003-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 130

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p2 Institutionellt ramverk

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 2 Institutionellt ramverk Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U239 yrkande 3, 2002/03:U263 yrkande 10, 2002/03:U310 yrkandena 10, 13 och 16, 2002/03:U324 yrkande 9, 2002/03:MJ7 yrkandena 1 och 3, 2002/03:MJ10 yrkandena

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p1 Globalisering

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 1 Globalisering Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U293 yrkande 3, 2002/03:U294 yrkande 19, 2002/03:U298 yrkandena 11 och 12, 2002/03:U310 yrkandena 2, 11 och 15, 2002/03:MJ7 yrkandena 2 och 9, 2002/03:MJ8 yrkande

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p8 Skuldavskrivningar och demokratiska respektive ekonomiska reformer

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 8 Skuldavskrivningar och demokratiska respektive ekonomiska reformer Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ7 yrkande 8, 2002/03:MJ8 yrkande 5 och 2002/03:MJ10 yrkande 8. Datum: 2003-05-21 Omröstning i sakfrågan

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p7 Fattigdomsbekämpning

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 7 Fattigdomsbekämpning Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U239 yrkande 2, 2002/03:U310 yrkandena 12 och 14, 2002/03:U313 yrkandena 3 och 4, 2002/03:MJ8 yrkande 7, 2002/03:MJ9 yrkandena 4, 5 och 8 och 2002/03:MJ10

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p11 Vatten som mänsklig rättighet

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 11 Vatten som mänsklig rättighet Riksdagen avslår motion 2002/03:U306 yrkande 1. Datum: 2003-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 130

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p17 Kunskap och information om hållbar utveckoing

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 17 Kunskap och information om hållbar utveckoing Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U293 yrkande 6, 2002/03:U310 yrkandena 1, 3, 4 och 9, 2002/03:MJ7 yrkande 4, 2002/03:MJ9 yrkande 13 och 2002/03:MJ10 yrkande 1.

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p13 Energi

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 13 Energi Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U239 yrkande 5, 2002/03:U284 yrkande 18, 2002/03:U288 yrkandena 1-3, 2002/03:U310 yrkande 7, 2002/03:U313 yrkande 10, 2002/03:U322 yrkande 23, 2002/03:U326 yrkande 11,

2003-05-21

Utskottsmöte 2002/03:7

Föredragningslista Sammansatta Utrikes-Miljö- Och Jordbruksutskottet 2002/03:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:7 Datum och tid: 12:15 Plats: RÖ7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:6 2. Justering av förslag till betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbar

2003-04-29 12:15:00

Betänkande 2002/03:UMJU1

Riksdagen lade regeringens skrivelse om FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling till handlingarna. Världstoppmötet hölls i Johannesburg den 26 augusti-4 september 2002.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 32
Beredning: 2000-04-01 Justering: 2003-04-29 Debatt: 2003-05-15 Beslut: 2003-05-21

Betänkande 2002/03:UMJU1 (doc, 645 kB)

Utskottsmöte 2002/03:6

Föredragningslista Sammansatta Utrikes-Miljö- Och Jordbruksutskottet 2002/03:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:6 Datum och tid: 12:00 Plats: RÖ7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:5 2. Utskottet upptar till fortsatt behandling skrivelse 2002/03:29 Johannesburg FN:s världstoppmöte

2003-04-15 12:00:00

Utskottsmöte 2002/03:5

Föredragningslista Sammansatta Utrikes-Miljö- Och Jordbruksutskottet 2002/03:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:5 Datum och tid: 12:00 Plats: RÖ7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:4 2. Utskottet upptar till fortsatt behandling skrivelse 2002/03:29 Johannesburg FN:s världstoppmöte

2003-04-01 12:00:00

Utskottsmöte 2002/03:4

Föredragningslista Sammansatta Utrikes-Miljö- Och Jordbruksutskottet 2002/03:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:3 2. Utskottet upptar till fortsatt behandling skrivelse 2002/03:29 Johannesburg FN:s världstoppmöte

2003-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:3

Föredragningslista Sammansatta Utrikes-Miljö- Och Jordbruksutskottet 2002/03:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:3 Datum och tid: 12:00 Plats: RÖ7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:2 2. Offentlig utfrågning 3. Utskottet upptar till fortsatt behandling skrivelse 2002/03:29 Johannesburg

2003-03-11 12:00:00

Utskottsmöte 2002/03:2

Föredragningslista Sammansatta Utrikes-Miljö- Och Jordbruksutskottet 2002/03:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:2 Datum och tid: 12:00 Plats: RÖ7-29 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:1 2. Offentlig utfrågning och studiebesök 3. Utskottet upptar till fortsatt behandling skrivelse

2003-03-04 12:00:00

Utskottsmöte 2002/03:1

Föredragningslista Sammansatta Utrikes-Miljö- Och Jordbruksutskottet 2002/03:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:1 Datum och tid: 12:15 Plats: RÖ7-26 Föredragningslista 1. Sammanträdet öppnas av den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst tid 2. Upprop av ledamöter och suppleanter

2003-02-18 12:15:00

Motion 2002/03:MJ11 av Gunnar Goude och Lotta N Hedström (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ11 av Gunnar Goude och Lotta N Hedström mp med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om globalisering och en internationell miljödomstol.


Utskottsberedning: 2002/03:UMJU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2002/03:MJ10 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ10 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om NGO:er och näringslivets ställning i det internationella


Utskottsberedning: 2002/03:UMJU1
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2002/03:MJ9 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ9 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om import av ekologiska produkter från u-länder. Riksdagen


Utskottsberedning: 2002/03:UMJU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Paginering