Dokument & lagar (10 507 träffar)

Utlåtande 2020/21:UU5

Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Utlåtande 2020/21:UU5 (pdf, 7329 kB)

Betänkande 2020/21:UU1

Riskdagen a) bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 5 punkt 1 och avslår motionerna samt b) bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 5 punkt 2.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-11-26 kl. 07:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-11-26 07:30 Plats: RÖ 5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna dp. 1-11 Förstakammarsalen fr.o.m. kl. 13:00, dp. 12 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande

2020-11-26 07:30:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Torsdag 2020-11-19 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-19 09:30 Plats: RÖ 5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Användarmanual 2. Utrikesförvaltningen Information

2020-11-19 09:30:00

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:13

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:13 DATUM 2020-11-19 TID 09:30-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kenneth G Forslund SOlle Thorell SHans Rothenberg MMarkus Wiechel

2020-11-19

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:13 (docx, 60 kB)

Omröstning 2020/21:UU8 Förenta nationerna m.m.

Omröstning: betänkande 2020/21:UU8 Förenta nationerna m.m.förslagspunkt 2 Förenta nationerna m.m. Datum: 2020-11-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0

2020-11-18

Omröstning 2020/21:UU8 Förenta nationerna m.m.

Omröstning: betänkande 2020/21:UU8 Förenta nationerna m.m.förslagspunkt 1 Förenta nationerna m.m. Datum: 2020-11-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 15 0 1 84 M 0 11 0 59 SD 0 0 10 52 C 0 0 5 26 V 4 0 0 23 KD 0 0 3 19

2020-11-18

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-12 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-12 08:00 Plats: RÖ5-37, f.d. BoU:s sessionssal Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Användarmanual 2. Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021 Information Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet

2020-11-12 08:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:12

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:12 DATUM 2020-11-12 TID 08:00-08:57 09:30-11:00 11:15-12:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans på dagordningspunkterna 2-14 för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Wallmark

2020-11-12

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:12 (docx, 61 kB)

Betänkande 2020/21:UU8

Riksdagen sa nej till 13 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 och 2020 om Förenta nationerna (FN) och FN-systemet. I samband med detta lyfte riksdagen att FN är ryggraden i det internationella systemet och underströk FN:s roll i hanteringen av internationella kriser och konflikter. Riksdagen ansåg vidare att ytterligare åtgärder behövs för att reformera säkerhetsrådet och att det är angeläget att kringskära vetorätten.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 5
Justering: 2020-11-12 Debatt: 2020-11-18 Beslut: 2020-11-18

Betänkande 2020/21:UU8 (pdf, 214 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förenta nationerna m.m.

Yttrande 2020/21:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2020/21:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 15 oktober 2020 att ge utrikesutskottet tillfälle att senast den 10 november 2020 yttra sig över proposition 2020/21:1 utgiftsområde 1 och de motioner som behandlas i betänkande

2020-11-11

Yttrande 2020/21:UU1y (pdf, 105 kB)

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-11-10 kl. 08:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-10 08:30 Plats: Tbc Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Användarmanual 2. Utgiftsområde 1 Utrikesförvaltningen UU1y Justering Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 1 och motioner Förslag

2020-11-10 08:30:00

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:11

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:11 DATUM 2020-11-10 TID 08:30-10:45 12:45-13:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans på dagordningspunkterna 2-6 för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Wallmark MOlle Thorell

2020-11-10

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:11 (docx, 62 kB)

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-11-05 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-05 08:00 Plats: RÖ5-37, fd. BoU dp. 1-9 Förstakammarsalen fr.o.m. kl. 12:00, dp. 10-12 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Användarmanual 2. Förhandlingsläget mellan EU och Storbritannien

2020-11-05 08:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:10

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:10 DATUM 2020-11-05 TID 08:00-09:20 12:00-13:10 16:15-17:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans på dagordningspunkterna 2-9 för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Wallmark

2020-11-05

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:10 (docx, 60 kB)

Yttrande 2020/21:UU3y

Utrikesutskottets yttrande 2020/21:UU3y Utgiftsramar för utgiftsområdena 5 Internationellt samarbete och 7 Internationellt bistånd Till finansutskottet Finansutskottet har gett utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget för 2021, finansplan

2020-11-04

Yttrande 2020/21:UU3y (pdf, 120 kB)

Utskottsmöte 2020/21:9 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-03 11:00 Plats: RÖ5-37, f.d. BoU:s sessionssal, dp. 1-17 R2 Lektionssal 1 fr.o.m. kl. 13:00, dp. 18-19 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Instruktions-PM 1 2. Utgiftsramar för utgiftsområdena

2020-11-03 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:9

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:9 DATUM 2020-11-03 TID 11:00-12:08 13:00-14:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Wallmark MOlle Thorell SHans Rothenberg MMarkus

2020-11-03

Motion 2020/21:3745 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3745 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering ska följa


Utskottsberedning: 2020/21:UFöU1

Motion 2020/21:3745 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3745 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:3744 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3744 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande


Utskottsberedning: 2020/21:UFöU1

Motion 2020/21:3744 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3744 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 100 kB)