Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2012

Beslut

Effektivitetsbrister inom rättsväsendet (JuU2)

Riksrevisionen har granskat om regeringen och rättsväsendets myndigheter hanterar brottsligheten på ett samlat och effektivt sätt. Den övergripande slutsatsen är att det fortfarande finns effektivitetsbrister inom rättsväsendet. Regeringen tycker att Riksrevisionens tillvägagångssätt vid granskningen har varit alltför förenklat. Justitieutskottet håller med regeringen men understryker samtidigt att utskottet inte ifrågasätter Riksrevisionens slutsats. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande till regeringen om fler civilanställda inom polisen. Det behövs fler civilanställda för till exempel administrativa uppgifter så att poliserna i stället kan ägna sig åt polisarbete. Antalet civilanställda är delvis en ekonomisk fråga, konstaterar riksdagen. Men det handlar inte bara om hur mycket resurser polisen får utan även om hur resurserna används. Riksdagen menar därför att en del åtgärder förmodligen kan vidtas för att komma till rätta med situationen redan inom nuvarande ekonomiska ramar. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Med bifall till (S) motioner tillkännager riksdagen för regeringen att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redovisning av de åtgärder som vidtas för att öka antalet civilanställda inom polisen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-10-18
Justering: 2012-10-25
Betänkande publicerat: 2012-10-25
Trycklov: 2012-10-25
Reservationer 11
Betänkande 2012/13:JuU2

Alla beredningar i utskottet

2012-10-18, 2012-09-13, 2012-05-22

Effektivitetsbrister inom rättsväsendet (JuU2)

Riksrevisionen har granskat om regeringen och rättsväsendets myndigheter hanterar brottsligheten på ett samlat och effektivt sätt. Den övergripande slutsatsen är att det fortfarande finns effektivitetsbrister inom rättsväsendet. Regeringen tycker att Riksrevisionens tillvägagångssätt vid granskningen har varit alltför förenklat. Justitieutskottet håller med regeringen men understryker samtidigt att utskottet inte ifrågasätter Riksrevisionens slutsats. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.

Utskottet föreslår också att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om fler civilanställda inom polisen. Det behövs fler civilanställda för till exempel administrativa uppgifter så att poliserna i stället kan ägna sig åt polisarbete. Antalet civilanställda är delvis en ekonomisk fråga, konstaterar utskottet. Men det handlar inte bara om hur mycket resurser polisen får utan även om hur resurserna används. Utskottet menar därför att en del åtgärder förmodligen kan vidtas för att komma till rätta med situationen redan inom nuvarande ekonomiska ramar. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-08
4

Beslut

Beslut: 2012-11-08
11 förslagspunkter, 4 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:135 till handlingarna.

2. Fler civilanställda inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att det behövs fler civilanställda inom polisen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:Ju19 av Morgan Johansson m.fl. (S) i denna del och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 14.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

3. Nationell samordnare för det brottsförebyggande arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju19 av Morgan Johansson m.fl. (S) i denna del.

Reservation 2 (S, V)

4. Polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju19 av Morgan Johansson m.fl. (S) i denna del.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S189022
M920015
MP11806
FP18006
C16007
SD20000
V01603
KD17002
-0000
Totalt165123061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Överföring av vissa polisuppgifter till andra aktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 6 och
2012/13:Ju203 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890023
M920015
MP19006
FP18006
C16007
SD02000
V16003
KD17002
-0000
Totalt26720062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Utökade möjligheter för polisen att avvisa anmälningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 4 och 5 samt
2012/13:Ju386 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M920015
MP19006
FP18006
C16007
SD02000
V16003
KD17002
-0000
Totalt26820061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Ordningsbot för snatteri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 3 och
2012/13:Ju213 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M920015
MP19006
FP18006
C16007
SD02000
V16003
KD17002
-0000
Totalt26820061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. "Tredje gången gillt"-princip för vissa brottstyper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1,
2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 10 och
2012/13:Ju259 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara (båda SD) yrkande 2.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M920015
MP19006
FP18006
C16007
SD02000
V16003
KD17002
-0000
Totalt26820061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Övervakning med s.k. elektronisk fotboja efter avtjänat straff för vissa brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2 och
2012/13:Ju263 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M920015
MP19006
FP18006
C16007
SD02000
V16003
KD17002
-0000
Totalt26820061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Utslussningspeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju19 i denna del.

Reservation 9 (S, V)

11. Upphävande av sekretess mellan SOS Alarm och polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 7,
2012/13:Ju343 av Kent Ekeroth (SD) och
2012/13:Ju376 av Christer Engelhardt m.fl. (S).

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008923
M920015
MP19006
FP18006
C16007
SD02000
V15013
KD17002
-0000
Totalt177209062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag