2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete

Arbetsmarknadsutskottets bet 2016/17:AU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2017

Beslut

Sverige markerar mot tvångsarbete (AU12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att godkänna 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om tvångsarbete. ILO är FN:s organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor och har som mål att bekämpa fattigdom.

Godkännandet av protokollet har ingen praktisk betydelse i Sverige eftersom svenska lagar och regler gör att Sverige redan lever upp till de krav som ställs. Men arbetsmarknadsutskottet anser att godkännandet är önskvärt och ett uttryck för Sveriges inställning i frågan om att tvångsarbete ska bekämpas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-18
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-04-27
bet 2016/17:AU12

Sverige markerar mot tvångsarbete (AU12)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att godkänna 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om tvångsarbete. ILO är FN:s organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor och har som mål att bekämpa fattigdom.

Godkännandet av protokollet har ingen praktisk betydelse i Sverige eftersom svenska lagar och regler gör att Sverige redan lever upp till de krav som ställs. Men arbetsmarknadsutskottet anser att godkännandet är önskvärt och ett uttryck för Sveriges inställning i frågan om att tvångsarbete ska bekämpas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. 2014 års protokoll till ILO:s konvention om tvångsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ILO:s protokoll till konvention (nr 29) om tvångsarbete.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:93.