2019 års riksdagsöversyn

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2021

Beslut

Ledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet kan bli återbetalningsskyldiga (KU3)

Riksdagsledamöter kan behöva betala tillbaka pengar

Om en riksdagsledamot ofta är borta
när riksdagen ska rösta om beslut
måste ledamoten
betala tillbaka pengarna
som han eller hon har fått
för att vara ledamot.

Riksdagsstyrelsen har föreslagit ändringar i ett antal regler för riksdagens arbete. En av ändringarna innebär att ledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet kan bli skyldiga att betala tillbaka sitt arvode. En annan ändring är att en riksdagsledamot som lämnar sin partigrupp därmed även automatiskt ska lämna de uppdrag i utskott och andra riksdagsorgan som ledamoten valts till av kammaren.

Riksdagen sa ja till dessa och merparten av riksdagsstyrelsens övriga förslag. Riksdagen beslutade också om ändringar i vissa av förslagen. Merparten av regeländringarna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall vilande till grundlagsförslaget i framställningen punkt 2. Delvis bifall vilande till grundlagsförslaget i framställningen punkt 3. Bifall till uppskov med behandlingen av förslaget till ändring i lagen om Lagrådet. Delvis bifall till framställningen punkterna 4, 9 och 10, i övrigt bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-05-25, 2021-09-23, 2021-09-30, 2021-10-14, 2021-10-28

Ledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet ska bli återbetalningsskyldiga (KU3)

Riksdagsstyrelsen har föreslagit ändringar i ett antal regler för riksdagens arbete. En av ändringarna innebär att ledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet kan bli skyldiga att betala tillbaka sitt arvode. En annan ändring är att en riksdagsledamot som lämnar sin partigrupp därmed även automatiskt ska lämna de uppdrag i utskott och andra riksdagsorgan som ledamoten valts till av kammaren.

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen ska säga ja till dessa och merparten av riksdagsstyrelsens övriga förslag. KU föreslår också ändringar i vissa av förslagen. De flesta regeländringarna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.