2020 års redogörelse för företag med statligt ägande

Näringsutskottets bet 2020/21:NU4

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 5 november 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-10
Justering: 2020-12-17
Trycklov: 2020-12-19
bet 2020/21:NU4

Alla beredningar i utskottet

2020-12-10, 2020-11-05
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer