Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 december 2021

Nästa händelse: Beredning 7 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-07, 2021-11-30