Äktenskap, partnerskap och samboende, m.m.

LUs betänkande 2001/02:LU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 februari 2002

Beslut

Motioner om äktenskap, partnerskap och samboende (LU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om främst äktenskap, partnerskap och samboende.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2001-11-27, 2001-11-29

Motioner om äktenskap, partnerskap och samboende (LU8)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om främst äktenskap, partnerskap och samboende.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.