Äktenskap, partnerskap och samboende

LUs betänkande 2004/05:LU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2005

Beslut

Motioner om äktenskap, partnerskap och samboende (LU14)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-02-08, 2005-02-10

Motioner om äktenskap, partnerskap och samboende (LU14)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.