Äktenskap, partnerskap och samboende

LUs bet 2005/06:LU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Motioner om äktenskap, partnerskap och samboende (LU19)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-02-02
Justering: 2006-03-07
Betänkande publicerat: 2006-03-13
Trycklov: 2006-03-13
Reservationer 16
bet 2005/06:LU19

Alla beredningar i utskottet

2006-02-02, 2006-01-31

Motioner om äktenskap, partnerskap och samboende (LU19)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-22
4

Beslut

Beslut: 2006-03-23
17 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Könsneutral äktenskapslagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L231, 2005/06:L239 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L252 yrkandena 1-3, 2005/06:L291 yrkandena 1, 2, 4, 5, 7 och 8, 2005/06:L309 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L313 yrkandena 1, 2, 5 och 6, 2005/06:L341 yrkande 2, 2005/06:L343, 2005/06:L375 yrkandena 4 och 22-26 samt 2005/06:L392.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m380017
c11146
fp351012
kd023010
v19009
mp13004
-2000
Totalt23325487

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 28, 2005/06:Sf383 yrkande 22 och 2005/06:So429 yrkande 14.

Reservation 2 (fp, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m371017
c16006
fp036012
kd220011
v01909
mp11204
-1100
Totalt20259088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ogiltigförklaring eller återgång av äktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L276 yrkandena 9 och 10.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m038017
c01606
fp035013
kd023010
v19009
mp12104
-2000
Totalt148113088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Betänketid vid äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L250 yrkande 1.

Reservation 4 (v)

5. Överklagande av dom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L250 yrkande 2.

6. Ersättning till vigsel- och registreringsförrättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L215, 2005/06:L234 och 2005/06:L317.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

7. Sambolagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L207 yrkandena 1-3.

Reservation 6 (v)

8. Följdändringar till sambolagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L291 yrkande 9.

9. Översyn av samäganderättslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L320.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

10. Jämkning av bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 19, 2005/06:Ju381 yrkande 19, 2005/06:Ju483 yrkande 23, 2005/06:L218, 2005/06:L236, 2005/06:L251 yrkande 1, 2005/06:L265 yrkande 3, 2005/06:L276 yrkandena 4 och 8, 2005/06:L361 och 2005/06:L395.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m038017
c01606
fp036012
kd023010
v19009
mp13004
-2000
Totalt149113087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Gemensamma lån vid bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L251 yrkande 2, 2005/06:L265 yrkandena 1, 6 och 7 samt 2005/06:A310 yrkande 9.

Reservation 9 (c, v)

12. Pensionsrättigheter vid bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L259 och 2005/06:L289 yrkande 2.

Reservation 10 (v)

13. Tidsfrist vid bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L276 yrkande 7.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

14. Verkställighet av bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L276 yrkande 6.

Reservation 12 (c, fp)

15. Bodelningskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L276 yrkande 5.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

16. Nordisk lagharmonisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L276 yrkande 1.

Reservation 14 (c, fp)

17. Egendomsförhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L276 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:L297 yrkande 1.

Reservation 15 (m, fp)
Reservation 16 (v)