Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU27

Planerat beslutsdatum: 21 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 19 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-06-02, 2022-06-09