Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.

Trafikutskottets bet 2009/10:TU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2010

Beslut

Ålderskraven sänks för buss- och taxiförare (TU23)

Den 1 januari 2011 sänks ålderskraven till 18 år för att få arbeta som buss- respektive taxiförare. Men detta gäller bara under under vissa förutsättningar. Ett av kraven är att man har gått en förarutbildning för persontransporter med buss inom gymnasieskolan eller en motsvarande utbildning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-18
Justering: 2010-05-20
Betänkande publicerat: 2010-05-20
Trycklov: 2010-05-20
Reservationer 3
bet 2009/10:TU23

Ålderskraven sänks för buss- och taxiförare (TU23)

Den 1 januari 2011 sänks ålderskraven till 18 år för att få arbeta som buss- resptiktive taxiförare. Men detta gäller bara under under vissa förutsättningar. Ett av kraven är att man har gått en förarutbildning för persontransporter med buss inom gymnasieskolan eller en motsvarande utbildning. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-26
4

Beslut

Beslut: 2010-05-26
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
2. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),
3. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, och
4. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:209 punkterna 1-4 och avslår motion
2009/10:T307 av Kerstin Engle (s).

2. Åtgärder mot svarttaxi m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T209 av Rolf Gunnarsson (m),
2009/10:T218 av Sylvia Lindgren och Börje Vestlund (båda s),
2009/10:T262 av Stefan Tornberg (c) och
2009/10:T361 av Kerstin Engle och Göran Persson i Simrishamn (båda s).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m780018
c180011
fp22006
kd18006
v01606
mp01306
-0100
Totalt136131082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Prissättningen inom taxinäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T473 av Emma Henriksson (kd).

4. Beställaransvar vid upphandling av yrkestrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T308 av Krister Örnfjäder m.fl. (s) och
2009/10:T522 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp).

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m780018
c180011
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
-1000
Totalt137131081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Överlastavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T234 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (båda s).

Reservation 3 (s, v, mp)