Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2006

Beslut

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU21)

Riksdagen sade nej till motioner om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Riksdagen hänvisar till att frågorna behandlas i samband med regeringsförslag på området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU21)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Utskottet hänvisar till att frågorna behandlas i samband med regeringsförslag på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.