Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om äldrefrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU8)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om äldrefrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.