Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 2015

Beslut

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om äldrefrågor, med hänvisning till att arbete redan pågår inom många av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlade om kvalitet, hälsa, boende, valfrihet, inflytande, kunskap och kompetens, äldreomsorg på det egna språket, stöd till anhöriga med utländsk bakgrund och våld mot äldre.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-26
Justering: 2015-04-16
Trycklov: 2015-04-17
Reservationer 19
Betänkande 2014/15:SoU11

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU11)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om äldrefrågor, med hänvisning till att arbete redan pågår inom många av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om kvalitet, hälsa, boende, valfrihet, inflytande, kunskap och kompetens, äldreomsorg på det egna språket, stöd till anhöriga med utländsk bakgrund och våld mot äldre.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-22
Debatt i kammaren: 2015-04-23
4

Beslut

Beslut: 2015-04-23
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kvalitet, trygghet, hälsa och boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3,

2014/15:55 av Jimmy Ståhl (SD),

2014/15:164 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 4,

2014/15:248 av Carina Herrstedt (SD),

2014/15:360 av Lotta Finstorp (M),

2014/15:433 av Susanne Eberstein och Eva Sonidsson (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:803 av Lena Ek och Per Åsling (C),

2014/15:937 av Lena Hallengren och Christer Engelhardt (S),

2014/15:1455 av Carina Ohlsson (S),

2014/15:1611 av Barbro Westerholm m.fl. (FP),

2014/15:1954 av Krister Hammarbergh (M),

2014/15:2012 av Christian Holm och Jessica Polfjärd (M),

2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 6, 7, 9, 10, 15 och 20,

2014/15:2670 av Per Ramhorn och Hanna Wigh (SD) och

2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (FP)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 88 0 0 25
M 0 66 0 18
SD 0 0 38 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 0 19 2
KD 2 0 10 4
Totalt 126 66 82 75


2. Valfrihet och inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:164 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 6,

2014/15:1281 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1760 av Lars Hjälmered (M),

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 27,

2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 1,

2014/15:1952 av Krister Hammarbergh (M),

2014/15:2030 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2014/15:2401 av Finn Bengtsson och Margareta B Kjellin (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2431 av Anders W Jonsson (C),

2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkandena 20 och 33,

2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 16,

2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 5 och 12 samt

2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M) yrkande 2.

Reservation 6 (M, C, FP, KD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 88 0 0 25
M 1 65 0 18
SD 38 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 16 0 6
V 0 0 19 2
KD 0 12 0 4
Totalt 147 108 19 75


3. Övrigt om valfrihet och inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4 och

2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

4. Kunskap och kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 4,

2014/15:164 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 5 och 8,

2014/15:253 av Per Ramhorn (SD),

2014/15:1441 av Hannah Bergstedt (S),

2014/15:1450 av Lars Eriksson (S),

2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 17 och 18 samt

2014/15:2791 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S).

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)
Reservation 14 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 1 0 14 4
S 88 0 0 25
M 1 1 64 18
SD 0 38 0 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 0 19 2
KD 12 0 0 4
Totalt 138 39 97 75


5. Översyn av kunskapsläget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkandena 16 och 17.

Reservation 15 (M, C, FP, KD)

6. Äldreomsorg på det egna språket och stöd till anhöriga med utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1613 av Bengt Eliasson (FP) yrkandena 1-3,

2014/15:23 av Nina Lundström (FP) yrkande 6 och

2014/15:164 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 16 (V)
Reservation 17 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 13 6
S 88 0 0 25
M 66 0 0 18
SD 38 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 19 0 2
KD 12 0 0 4
Totalt 240 19 13 77


7. Våld mot äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2446 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2 och

2014/15:1051 av Barbro Westerholm (FP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 18 (SD, FP)
Reservation 19 (KD)