Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2018

Beslut

Regeringen bör föreslå enklare biståndsprövning för äldre (SoU14)

Riksdagen anser att äldres delaktighet och självbestämmande i den vardagliga omsorgen behöver öka. En del i detta är att förenkla kommunernas prövning av hjälp och bistånd till äldre. Äldre som bara behöver till exempel trygghetslarm, enklare service eller sociala insatser i mindre omfattning ska inte behöva gå igenom en stor biståndsprövning. Kommunerna ska inte behöva använda mycket tid och resurser till detta.

Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett tillkännagivande att så fort som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag om förenklad biståndsprövning för äldre.

Riksdagens ställningstagande kom när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner, framför allt med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av frågorna.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Enligt utskottet bör regeringen utan dröjsmål återkomma till riksdagen med ett förslag som möjliggör förenklad biståndsprövning för äldre i vissa fall. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-13
Trycklov: 2018-03-15
Reservationer 23
Betänkande 2017/18:SoU14

Regeringen bör föreslå enklare biståndsprövning för äldre (SoU14)

Socialutskottet anser att äldres delaktighet och självbestämmande i den vardagliga omsorgen behöver öka. En del i detta är att förenkla kommunernas prövning av hjälp och bistånd till äldre. Äldre som bara behöver till exempel trygghetslarm, enklare service eller sociala insatser i mindre omfattning ska inte behöva gå igenom en stor biståndsprövning. Kommunerna ska inte behöva använda mycket tid och resurser till detta.

Socialutskottet vill därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att så fort som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag om förenklad biståndsprövning för äldre.

Socialutskottets ställningstagande kom när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, framför allt med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av frågorna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-20
Debatt i kammaren: 2018-03-21
4

Beslut

Beslut: 2018-03-21
17 förslagspunkter, 11 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Äldreomsorgens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 40 och

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, L)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 1 69 0 13
SD 0 33 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
L 0 15 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 2
Totalt 151 120 20 58


2. Ersättningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 3 (M)

3. Hemtjänst för äldre asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 4 (V)

4. Särskilt boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:874 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 19,

2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S),

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 5-7 och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 0 0 33 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 3 2
Totalt 220 20 50 59


5. Parboendegarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 43.

Reservation 8 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 0 33 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 2
Totalt 185 106 0 58


6. Sammanboendeform mellan studenter och seniorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1476 av Margareta Larsson (-).

7. Förenklad biståndsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen utan dröjsmål bör återkomma till riksdagen med ett förslag som möjliggör förenklad biståndsprövning för äldre i vissa fall och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 36,

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 8 och

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 20 och

avslår motion

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 9 (S, MP)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 96 0 17
M 70 0 0 13
SD 33 0 0 12
MP 0 21 0 4
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 154 117 20 58


8. Undersköterskor inom äldreomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2141 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S),

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 44 och

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (V)

9. Utbildning och kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:771 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 18,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 46 och 47 samt

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 0 1 32 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 3 2
Totalt 165 71 55 58


10. Kunskap om demens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 53.

Reservation 16 (M)

11. Anhörigstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 56 och

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 17 (M, SD)
Reservation 18 (V)

12. Digital teknik och innovationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 57-59.

Reservation 19 (M)

13. Nutrition och måltider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:935 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:2884 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 0 33 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 2
Totalt 235 36 20 58


14. Fallpreventivt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2575 av Lena Hallengren och Laila Naraghi (båda S).

15. Sociala aktiviteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 3 och

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 38.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (SD)

16. Äldreombudsman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:591 av Hillevi Larsson (S).

17. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.