Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU13)

Riksdagen sa nej till cirka 70 motioner om äldrefrågor. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete och utredningar kring de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om äldres rättigheter, äldres hälso- och sjukvård och nutrition och måltider.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-18
Reservationer 28
Betänkande 2018/19:SoU13

Alla beredningar i utskottet

2019-03-07, 2019-02-14

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU13)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 motioner om äldrefrågor. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete och utredningar kring de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om äldres rättigheter, äldres hälso- och sjukvård och nutrition och måltider.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-27
Debatt i kammaren: 2019-03-28
4

Beslut

Beslut: 2019-03-28
17 förslagspunkter, 12 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Äldres rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:833 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:1455 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 57 0 0 13
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 245 58 0 46


2. Äldres hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2039 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9,

2018/19:2254 av Solveig Zander (C) yrkande 1 och

2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 2 (SD, C)
Reservation 3 (L)

3. Maxtaxan inom äldreomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1719 av Sten Bergheden (M),

2018/19:2664 av Petter Löberg (S) och

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 4 (SD, C)

4. Kvalitet och tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1497 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) yrkandena 1-3,

2018/19:1516 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) och

2018/19:2794 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1, 4 och 7.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 57 0 13
SD 0 0 58 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 189 57 58 45


5. Tillståndsplikt för verksamhet inom vård och omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2436 av Martina Johansson (C) yrkandena 1 och 4,

2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 18 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 31 och 32.

Reservation 7 (M, SD, KD)

6. Kunskap och kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 20-22,

2018/19:1055 av Eva Lindh m.fl. (S),

2018/19:1095 av Petter Löberg m.fl. (S),

2018/19:1565 av Lotta Olsson (M) och

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (L)

7. Bemanning inom äldreomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:702 av Hillevi Larsson (S) och

2018/19:1235 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M).

8. Valfrihet inom äldreomsorgens verksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:361 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 6 och

2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

9. Äldres inflytande och valfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1739 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1905 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 75.

Reservation 12 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 57 0 13
SD 58 0 0 4
C 0 26 0 5
V 25 0 0 3
KD 0 21 0 1
L 0 18 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 182 122 0 45


10. Biståndsbedömning för hemtjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1193 av Anders Hansson (M),

2018/19:1423 av Alexandra Anstrell (M) och

2018/19:2794 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)

11. Boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 3-5 och 7,

2018/19:1501 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (båda M),

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 5 och 14 samt

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 38.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (KD)

12. Våld och trygghet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:98 av Carina Ståhl Herrstedt (SD),

2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 8, 18 och 19 samt

2018/19:2039 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 10 och 11.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 84 0 0 16
M 57 0 0 13
SD 0 0 58 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 0 18 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 227 18 58 46


13. Nutrition och måltider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:1139 av Magnus Manhammar (S),

2018/19:1429 av Alexandra Anstrell (M),

2018/19:1489 av Solveig Zander (C),

2018/19:1580 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 1,

2018/19:1718 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2039 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8 och

2018/19:2794 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (L)

14. Ensamhet och sociala aktiviteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:2814 av Marie-Louise Hänel Sandström (M) och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 45.

Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 57 0 0 13
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 0 0 21 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 225 58 21 45


15. Demensvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:945 av Hans Hoff (S) yrkande 2,

2018/19:2442 av Lars Thomsson (C) och

2018/19:2794 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 24 (M, SD)

16. Anhörigstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 17,

2018/19:2039 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 87.

Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (KD)
Reservation 27 (L)

17. Digital teknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:775 av Betty Malmberg (M) yrkande 2 och

2018/19:2794 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 28 (M)