Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 februari 2020

Beslut

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU4)

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om en äldrelag, en reformering av äldreomsorgen och äldres rätt till särskilt boende. Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är de utredningar och det arbete som redan pågår inom området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-16
Justering: 2020-01-30
Trycklov: 2020-02-10
Reservationer 14
Betänkande 2019/20:SoU4

Alla beredningar i utskottet

2020-01-16, 2019-11-26

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU4)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 100 förslag om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om en äldrelag, en reformering av äldreomsorgen och äldres rätt till särskilt boende. Anledningen till att utskottet anser att riksdagen bör säga nej till förslagen är de utredningar och det arbete som redan pågår inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-12
Debatt i kammaren: 2020-02-13
4

Beslut

Beslut: 2020-02-13
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 februari 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Äldrelag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 1 (SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 61 0 0 9
SD 0 57 0 5
C 3 25 0 3
V 25 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 15 0 0 4
MP 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 224 82 0 43


2. Internationell äldrekonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 2 (KD)

3. Organisations- och kvalitetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 11,

2019/20:2167 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 12 och 19.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (L)

4. Avgifter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1435 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S),

2019/20:2250 av Sten Bergheden (M) och

2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M) yrkande 2.

5. Kompetens och bemanning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1409 av Hillevi Larsson och Jamal El-Haj (båda S) och

2019/20:1843 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 och 8.

Reservation 5 (V)

6. Kunskap och bemötande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:628 av Larry Söder (KD),

2019/20:799 av Anne Oskarsson (SD),

2019/20:1448 av Anne Oskarsson (SD),

2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 4 och

2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 6 (L)

7. Särskilda boendeformer för äldre m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:281 av Lars Thomsson (C),

2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 16 och 19,

2019/20:1843 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 4 samt

2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 0 0 56 6
C 28 0 0 3
V 0 25 0 2
KD 19 0 0 3
L 1 0 15 3
MP 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 208 26 71 44


8. Parboendegaranti m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 13 och

2019/20:2926 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 10 (M, KD)
Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 61 0 9
SD 0 0 57 5
C 28 0 0 3
V 25 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 170 80 57 42


9. Digital teknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 25 i denna del,

2019/20:2926 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 8 och 9 samt

2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (L)

10. Fallpreventivt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:714 av Markus Wiechel (SD).

11. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.