Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 mars 2021

Nästa händelse: Beredning 2 februari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

72 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-02
Justering: 2021-02-09
Trycklov: 2021-02-10
Betänkande 2020/21:SoU9

Alla beredningar i utskottet

2021-02-02, 2021-01-14, 2020-12-17, 2020-12-10
3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-02
Debatt i kammaren: 2021-03-03
4

Beslut

Beslut: 2021-03-03