Äldreomsorg

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU22

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 22 mars 2023

Nästa händelse: Beslut 22 mars 2023

Utskottets förslag

Nej till motioner om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och personal (SoU22)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de cirka 90 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022, framförallt med hänvisning till pågående arbete.

Förslagen i motionerna handlar bland annat om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och finansiering, personalkontinuitet och villkor, språkkrav för personal i äldreomsorgen samt näring och måltider för de äldre.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-31, 2023-02-21

Nej till motioner om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och personal (SoU22)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de cirka 90 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022, framförallt med hänvisning till pågående arbete.

Förslagen i motionerna handlar bland annat om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och finansiering, personalkontinuitet och villkor, språkkrav för personal i äldreomsorgen samt näring och måltider för de äldre.

Förslagspunkter

1. Äldres rättigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:314 av Markus Wiechel (SD),

2022/23:927 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3 samt

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 48.

Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (SD)

2. Äldreomsorgens organisation och finansiering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:85 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1, 9 och 10,

2022/23:856 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 28,

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 15 och

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkandena 41 och 45.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (MP)

3. Samordnad individuell plan för äldre

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:927 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 7 (SD)

4. Lagen om valfrihetssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:613 av Markus Kallifatides (S),

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 11,

2022/23:927 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 2 och

2022/23:1974 av Eva Lindh m.fl. (S).

Reservation 8 (SD, C)

5. Avgifter och kostnader

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:859 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkandena 2 och 3 samt

2022/23:1854 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3.

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (MP)

6. Beredskapsplan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:85 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 11 (V)

7. Personalkontinuitet och personalens villkor m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:696 av Niklas Sigvardsson m.fl. (S) yrkandena 2 och 3,

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkandena 12, 13 och 16,

2022/23:927 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 6 och

2022/23:1289 av Sanna Backeskog och Sanne Lennström (båda S).

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (MP)

8. Förlängning av Äldreomsorgslyftet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:696 av Niklas Sigvardsson m.fl. (S) yrkande 1,

2022/23:2018 av Paula Holmqvist m.fl. (S) och

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 44.

Reservation 16 (S, V, MP)

9. Språkkrav för personal i äldreomsorgen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1850 av Sten Bergheden (M),

2022/23:2011 av Johanna Rantsi (M) och

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 43.

Reservation 17 (S)

10. Övriga kompetensfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 40 och

2022/23:957 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C, MP)

11. Registerkontroll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:67 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) och

2022/23:927 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 16 och 17.

Reservation 20 (SD)

12. Hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:85 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 2, 11 och 14,

2022/23:93 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2022/23:313 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3 och

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkandena 2-5.

Reservation 21 (S)
Reservation 22 (V)
Reservation 23 (C)
Reservation 24 (MP)

13. Vård och omsorg för personer med demens

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkandena 24, 25 och 38 samt

2022/23:927 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (C)

14. Boendefrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:85 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 4-8,

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkandena 26 och 35 samt

2022/23:927 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 5 och 7.

Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (V)
Reservation 29 (C)

15. Åldersvänliga lokalsamhällen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:856 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 30 (S, C, MP)

16. Tillsyn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 31 (C)

17. E-hälsa och välfärdsteknik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkandena 33 och 36 samt

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 47.

Reservation 32 (S)
Reservation 33 (C)
Reservation 34 (MP)

18. Anhörigstöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkandena 29 och 30 samt

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 46.

Reservation 35 (S)
Reservation 36 (C)
Reservation 37 (MP)

19. Ofrivillig ensamhet bland äldre

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 27 och

2022/23:1401 av Marie-Louise Hänel Sandström (M).

Reservation 38 (C)

20. Hälsoförebyggande arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:85 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 13,

2022/23:90 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2022/23:856 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 23,

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 28 och

2022/23:927 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 39 (SD)
Reservation 40 (V)
Reservation 41 (C)
Reservation 42 (MP)

21. Fallpreventivt arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:313 av Markus Wiechel (SD) yrkande 6 och

2022/23:927 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 43 (SD)

22. Nutrition och måltider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:313 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 34,

2022/23:927 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 14 och 15,

2022/23:1336 av Mats Wiking (S) och

2022/23:1852 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 44 (SD)
Reservation 45 (C)