Äldreomsorgen inför 90-talet

Socialutskottets bet 1988/89:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 1988

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1988-11-24
bet 1988/89:SoU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1988-12-13