Äldrepolitik

Socialutskottets betänkande 2003/04:SOU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2004

Beslut

Bättre anhörigstöd (SoU4)

Riksdagen anser att stödet till de personer som vårdar anhöriga måste bli bättre. Våren 2002 gav riksdagen regeringen i uppdrag att analysera vad ett större ansvar för stöd till anhöriga skulle kosta kommunerna. Regeringen har ännu inte presenterat något förslag. Därför vill riksdagen att regeringen så snart som möjligt redovisar det tidigare uppdraget och dessutom lämnar förslag på hur anhörigstödet kan bli bättre.

Utskottets förslag till beslut: Bifall och delvis bifall till motioner om Anhörigstöd m.m.. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Anhörigstödet behöver bli bättre (SoU4)

Socialutskottet anser att stödet till de personer som vårdar anhöriga måste bli bättre. Riksdagen gav våren 2002 regeringen i uppdrag att analysera vad ett större ansvar för stöd till anhöriga skulle kosta kommunerna. Regeringen har ännu inte presenterat något förslag. Därför vill utskottet att regeringen så snart som möjligt redovisar det tidigare uppdraget och dessutom lämnar förslag på hur anhörigstödet kan bli bättre.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.