Äldrepolitiken - Uppföljning av den nationellahandlingsplanen och förslag angående kommunernasäldreomsorg

Socialutskottets betänkande 2002/03:SOU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2003

Beslut

Äldreomsorgen (SoU9)

Riksdagen godkände flera förslag från Riksdagens revisorer om nationella mål i kommunernas äldreomsorg. Riksdagen ger regeringen följande uppdrag: Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur den ska komma till rätta med att kommuner och landsting inte ger äldre den vård och omsorg de beviljats. Förslagen ska gälla åtgärder på kortare och längre sikt. Socialstyrelsen bör få ett större ansvar för att äldreomsorgens nationella mål förs ut och följs upp (se 1997/98:SoU24 ). Tillsynen över äldreomsorgen behöver förbättras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till Riksdagens revisorers förslag punkterna 1, 4 och 5. Avslag på Riksdagens revisorers förslag punkterna 2 och 3. Avslag på samtliga motioner. Skrivelse 2002/03:30 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Äldreomsorgen (SoU9)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner flera förslag från Riksdagens revisorer om nationella mål i kommunernas äldreomsorg. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen följande uppdrag: Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur den ska komma till rätta med att kommuner och landsting inte ger äldre den vård och omsorg de beviljats. Förslagen ska gälla åtgärder på kortare och längre sikt. Socialstyrelsen bör få ett större ansvar för att äldreomsorgens nationella mål förs ut och följs upp (se 1997/98:SoU24). Tillsynen över äldreomsorgen behöver förbättras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.