Alkoholfrågor

Socialutskottets betänkande 2002/03:SOU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2003

Beslut

Motioner om alkoholfrågor (SoU6)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om olika alkoholfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om alkoholfrågor (SoU6)

Socialutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om olika alkoholfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.