Alkoholfrågor

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2007

Beslut

Nej till motioner om alkoholfrågor (SoU5)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika alkoholfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om alkoholfrågor (SoU5)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika alkoholfrågor. Några av motionerna handlar om ålderskontrollen vid försäljning av folköl. Utskottet vill med anledning av motionerna påminna om att ett enigt utskott för två år sedan gav regeringen i uppdrag att snarast återkomma till riksdagen med förslag (se 2004/05:SoU9). Utskottet påminde om detta ställningstagande vid förra årets behandling av alkoholmotioner och uttalade bland annat att det fanns behov av att regeringen agerade snabbt. Nu utgår utskottet från att regeringen kommer med ett förslag inom kort.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.