Alkoholfrågor

Socialutskottets bet 2008/09:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 januari 2009

Beslut

Nej till motioner om alkohol (SoU12)

Riksdagen sa nej till motioner om alkohol från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008 samt en motion med anledning av regeringens proposition om en förnyad folkhälsopolitik. Riksdagen hänvisar bland annat till Alkohollagsutredningens pågående arbete. Socialutskottet gör i beslutsunderlaget ett uttalande om att den svenska restriktiva alkoholpolitiken bör ligga fast och att Sverige bör fortsätta att arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU. Utskottet framhåller också vikten av att Sverige fortsätter att arbeta för att begränsa alkoholens skadeverkningar och verka för att minska den totala alkoholkonsumtionen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

95 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-12-02
Justering: 2008-12-16
Betänkande publicerat: 2008-12-19
Trycklov: 2008-12-19
bet 2008/09:SoU12

Socialutskottet vill ha fortsatt restriktiv alkoholpolitik (SoU12)

Den svenska restriktiva alkoholpolitiken ligger fast och Sverige bör fortsätta att arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU. Det uttalandet gör socialutskottet efter att ha behandlat motioner om alkohol från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008 samt en motion med anledning av regeringens proposition om en förnyad folkhälsopolitik. Utskottet framhåller också vikten av att Sverige fortsätter att arbeta för att begränsa alkoholens skadeverkningar och verkar för att minska den totala alkoholkonsumtionen. Utskottet säger nej till samtliga motioner, främst med hänvisning till Alkohollagsutredningens pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-01-21
4

Beslut

Beslut: 2009-01-21
8 förslagspunkter, 8 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Alkoholpolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 5 i denna del,
2007/08:So337 av Lennart Sacrédeus och Kjell Eldensjö (båda kd),
2007/08:So364 av Eva-Lena Jansson (s) yrkande 2,
2007/08:So397 av Jörgen Johansson och Staffan Danielsson (båda c),
2007/08:So558 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 11,
2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 20,
2008/09:So258 av Thomas Strand (s),
2008/09:So272 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein (båda s) yrkande 2,
2008/09:So317 av Anita Brodén och Christer Winbäck (båda fp) yrkande 6,
2008/09:So336 av Eva-Lena Jansson (s) yrkande 2,
2008/09:So396 av Solveig Hellquist (fp),
2008/09:So470 av Jan Lindholm och Gunvor G Ericson (båda mp) yrkandena 3, 6 och 9,
2008/09:So569 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkandena 2 och 6,
2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkandena 16 och 18 samt
2008/09:So579 av Lennart Sacrédeus (kd) yrkande 1.

2. Kunskapscenter för alkohol- och narkotikarelaterade fosterskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So395 och 2008/09:So571.

3. Detaljhandelsmonopolet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U353 yrkande 18 i denna del, 2007/08:So253, 2007/08:So415 yrkandena 1 och 2, 2008/09:So332 yrkandena 1 och 2, 2008/09:So423, 2008/09:So470 yrkande 7, 2008/09:So535 och 2008/09:So537 yrkande 2.

4. Langning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So402 yrkande 9 och 2008/09:Ju379 yrkande 76.

5. Hembränning för eget bruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So538 och 2008/09:So247.

6. Åldersgräns för inköp av alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So289, 2007/08:So356, 2007/08:So437, 2007/08:So536, 2007/08:So545, 2008/09:So263, 2008/09:So274, 2008/09:So288 och 2008/09:So537 yrkande 5.

7. Översyn av alkohollagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So202, 2007/08:So214, 2007/08:So231 yrkandena 1 och 2, 2007/08:So236, 2007/08:So242 yrkande 1, 2007/08:So273, 2007/08:So309, 2007/08:So352, 2007/08:So353, 2007/08:So354, 2007/08:So357, 2007/08:So369 yrkandena 1 och 2, 2007/08:So372, 2007/08:So386 yrkande 1, 2007/08:So391, 2007/08:So404, 2007/08:So406, 2007/08:So461, 2007/08:So499 yrkandena 1 och 2, 2007/08:So528, 2007/08:So532, 2007/08:So539, 2007/08:So558 yrkande 12, 2007/08:So583, 2007/08:Ub498 yrkande 20, 2008/09:So202, 2008/09:So268, 2008/09:So289 yrkande 2, 2008/09:So331, 2008/09:So333 yrkandena 1 och 2, 2008/09:So342, 2008/09:So344, 2008/09:So441, 2008/09:So455, 2008/09:So456, 2008/09:So457, 2008/09:So458, 2008/09:So464 yrkandena 1-6, 2008/09:So489 yrkandena 1 och 2, 2008/09:So496, 2008/09:So522 yrkandena 1 och 3-6, 2008/09:So537 yrkandena 3 och 4, 2008/09:So561 yrkandena 2 och 4, 2008/09:So575 yrkande 17, 2008/09:So585, 2008/09:MJ485 yrkande 2 och 2008/09:MJ505 yrkande 2.

8. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.