Alkoholfrågor

Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 januari 2009

Beslut

Nej till motioner om alkohol (SoU12)

Riksdagen sa nej till motioner om alkohol från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008 samt en motion med anledning av regeringens proposition om en förnyad folkhälsopolitik. Riksdagen hänvisar bland annat till Alkohollagsutredningens pågående arbete. Socialutskottet gör i beslutsunderlaget ett uttalande om att den svenska restriktiva alkoholpolitiken bör ligga fast och att Sverige bör fortsätta att arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU. Utskottet framhåller också vikten av att Sverige fortsätter att arbeta för att begränsa alkoholens skadeverkningar och verka för att minska den totala alkoholkonsumtionen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Socialutskottet vill ha fortsatt restriktiv alkoholpolitik (SoU12)

Den svenska restriktiva alkoholpolitiken ligger fast och Sverige bör fortsätta att arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU. Det uttalandet gör socialutskottet efter att ha behandlat motioner om alkohol från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008 samt en motion med anledning av regeringens proposition om en förnyad folkhälsopolitik. Utskottet framhåller också vikten av att Sverige fortsätter att arbeta för att begränsa alkoholens skadeverkningar och verkar för att minska den totala alkoholkonsumtionen. Utskottet säger nej till samtliga motioner, främst med hänvisning till Alkohollagsutredningens pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.