Alkoholpolitik

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2005

Beslut

Hårdare tag mot ölförsäljning till ungdomar (SoU9)

Regeringen måste få stopp på försäljningen av folköl till ungdomar under 18 år. Det tycker riksdagen och uppmanar regeringen att återkomma med förslag för att ålderskontrollen ska följas bättre. Riksdagen sa därmed ja till förslag i ett antal motioner. Det kan till exempel handla om hårdare straff och längre försäljningsförbud för den livsmedelsbutik som säljer folköl till minderåriga. I dag kan den som säljer folköl till minderåriga dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Kommunen kan förbjuda butiken att sälja folköl under max ett år. Riksdagen sa samtidigt nej till andra motioner om alkoholpolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner om ålderskontrollen vid försäljning av folköl. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Hårdare tag mot ölförsäljning till ungdomar (SoU9)

Regeringen måste få stopp på försäljningen av folköl till ungdomar under 18 år. Det tycker socialutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med förslag för att ålderskontrollen ska följas bättre. Utskottet säger därmed ja till förslag i ett antal motioner. Det kan till exempel handla om hårdare straff och längre försäljningsförbud för den livsmedelsbutik som säljer folköl till minderåriga. I dag kan den som säljer folköl till minderåriga dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Kommunen kan förbjuda butiken att sälja folköl under max ett år. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till andra motioner om alkoholpolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.