Alkoholpolitiken

Socialutskottets betänkande 1992/93:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.