Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 januari 2009

Beslut

Nej till motioner om allmänna helgdagar och flaggning (KU6)

Riksdagen sade nej till motioner om nationaldagen, internationella kvinnodagen, flaggdagar, förändringar i det offentliga belöningssystemet och en nationalsång. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2007 och 2008.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2008-10-28, 2008-11-11

Nej till motioner om allmänna helgdagar och flaggning (KU6)

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om nationaldagen, internationella kvinnodagen, flaggdagar, förändringar i det offentliga belöningssystemet och en nationalsång. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2007 och 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.