Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU31)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om allmänna helgdagar. Motionerna handlar bland annat om helgdagar, flaggdagar, belöning i form av flaggutdelning och medborgarceremonier. Andra motioner handlar om flaggning med EU-flaggan, offentliga belöningssystem, nationalsången och en minnesdag för Raoul Wallenberg.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-02-04, 2010-02-11

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU31)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om allmänna helgdagar. Motionerna handlar bland annat om helgdagar, flaggdagar, belöning i form av flaggutdelning och medborgarceremonier. Andra motioner handlar om flaggning med EU-flaggan, offentliga belöningssystem, nationalsången och en minnesdag för Raoul Wallenberg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.