Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bland annat allmänna helgdagar. Skälet är främst att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om 70-årsminnet av Harry Nordlund, att avskaffa första maj som allmän helgdag, flaggdagar och flaggning, nationalsången, ordensväsendet, en medalj för internationella insatser och en minnesdag för Raoul Wallenberg.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-01-28
Justering: 2014-02-06
Betänkande publicerat: 2014-02-12
Trycklov: 2014-02-12
Betänkande 2013/14:KU13

Alla beredningar i utskottet

2014-01-28, 2014-01-21

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU13)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bland annat allmänna helgdagar. Skälet är främst att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om 70-årsminnet av Harry Nordlund, att avskaffa första maj som allmän helgdag, flaggdagar och flaggning, nationalsången, ordensväsendet, en medalj för internationella insatser och en minnesdag för Raoul Wallenberg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-27
4

Beslut

Beslut: 2014-03-05
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. 70-årsminnet av Harry Nordlund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K319 av Peter Jeppsson m.fl. (S).

2. Motionsförslag som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K216 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD),
2013/14:K244 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:K259 av Ann-Britt Åsebol (M),
2013/14:K273 av Patrick Reslow (M),
2013/14:K274 av Patrick Reslow (M),
2013/14:K297 av Jenny Petersson (M),
2013/14:K309 av Hans Backman (FP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:K345 av Johan Johansson (M),
2013/14:K346 av Edward Riedl (M),
2013/14:K350 av Allan Widman (FP),
2013/14:K378 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD) och
2013/14:K383 av Mattias Karlsson (SD).