Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2021

Beslut

Nej till motioner om allmänna helgdagar, allmänna flaggdagar och minnesdagar med mera (KU15)

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020. Motionerna handlar bland annat om allmänna helgdagar, allmänna flaggdagar, skånska flaggans officiella status, ny nationaldag, nationalsången och förslag till minnesdagar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-28
Justering: 2021-02-04
Trycklov: 2021-02-04
Betänkande 2020/21:KU15

Alla beredningar i utskottet

2021-01-28, 2021-01-19

Nej till motioner om allmänna helgdagar, allmänna flaggdagar och minnesdagar med mera (KU15)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020. Motionerna handlar bland annat om allmänna helgdagar, allmänna flaggdagar, skånska flaggans officiella status, ny nationaldag, nationalsången och förslag till minnesdagar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-09
Debatt i kammaren: 2021-02-10
4

Beslut

Beslut: 2021-02-10
9 förslagspunkter, 9 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna helgdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:689 av Kjell-Arne Ottosson (KD),

2019/20:2323 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S) och

2020/21:2672 av Joar Forssell (L).

2. Allmänna flaggdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S).

3. Skånska flaggans officiella status

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2636 av Boriana Åberg m.fl. (M).

4. Ny nationaldag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:1916 av Magnus Manhammar (S).

5. En dag tillägnad blåljuspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:678 av Michael Rubbestad (SD) och

2020/21:209 av Michael Rubbestad (SD).

6. En minnesdag tillägnad folkmordet seyfos offer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:950 av Markus Wiechel (SD),

2019/20:1910 av Robert Hannah (L),

2020/21:1509 av Robert Hannah (L) och

2020/21:1725 av Markus Wiechel (SD).

7. En dag för att uppmärksamma islamofobi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1219 av Magnus Manhammar (S) och

2020/21:1494 av Magnus Manhammar (S).

8. Offentliga belöningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:673 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 1,

2019/20:3145 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 2,

2020/21:3266 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 1 och

2020/21:3399 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 2.

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:226 av Björn Söder (SD),

2019/20:583 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkandena 6, 8 och 13-15,

2019/20:781 av Carina Ståhl Herrstedt (SD),

2019/20:1538 av Annicka Engblom (M),

2019/20:2000 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:3193 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:78 av Björn Söder (SD) yrkande 1,

2020/21:797 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkandena 7, 9, 14, 16 och 17,

2020/21:2881 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:2960 av Carina Ståhl Herrstedt (SD),

2020/21:3043 av Annicka Engblom (M) och

2020/21:3395 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2.