Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2023

Beslut

Nej till motioner om bland annat allmänna helgdagar (KU19)

Riksdagen sa nej till sju förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

Bland annat handlar förslagen om allmänna helgdagar, minnesdagar, regler om flaggning, skånska flaggans officiella status och utmärkelser för utlandssvenskar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-07, 2023-03-16

Nej till motioner om bland annat allmänna helgdagar (KU19)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till sju förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

Bland annat handlar förslagen om allmänna helgdagar, minnesdagar med mera, regler om flaggning, skånska flaggans officiella status och utmärkelser för utlandssvenskar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.