Allmänna kulturfrågor

Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2012

Beslut

Nej till motioner om kulturfrågor (KrU10)

Riksdagen sa nej till 25 motioner från allmänna motionstiden 2011. Flera av motionerna handlar om betydelsen av att ha tillgång till ett rikt kulturliv oavsett var i landet man bor och om kulturen som utvecklingsmotor. Andra motioner handlar om ansvaret för folkkultur och amatörkultur, ett breddat arrangörsstöd, ett nationellt ansvar för Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014 och stimulansbidrag för kulturhus, textning av film och teater, Bergmancentret på Fårö och en modern operabyggnad i Stockholm. Skälen till att riksdagen säger nej är att det redan pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-08
Justering: 2012-05-29
Betänkande publicerat: 2012-05-30
Trycklov: 2012-05-30
Reservationer 10
Betänkande 2011/12:KrU10

Nej till motioner om kulturfrågor (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 25 motioner från allmänna motionstiden 2011. Flera av motionerna handlar om betydelsen av att ha tillgång till ett rikt kulturliv oavsett var i landet man bor och om kulturen som utvecklingsmotor. Andra motioner handlar om ansvaret för folkkultur och amatörkultur, ett breddat arrangörsstöd, ett nationellt ansvar för Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014 och stimulansbidrag för kulturhus, textning av film och teater, Bergmancentret på Fårö och en modern operabyggnad i Stockholm. Skälen att utskottet föreslår att riksdagen säger nej är att det redan pågår arbete på många av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-11
4

Beslut

Beslut: 2012-06-13
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kultur i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr219 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S),
2011/12:Kr223 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Kr231 av Johan Pehrson (FP),
2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Kr287 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) och
2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 1 (S, V)
Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP00205
FP21003
C19004
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt1711152043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. En feministisk strategi för kulturlivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 3 (V)

3. Folkkulturen och amatörkulturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 15 och
2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 23.

Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP02005
FP21003
C19004
SD19000
V00181
KD16003
-0001
Totalt268201843

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Arrangörsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 16.

Reservation 6 (MP)

5. Stimulansbidrag för kulturhus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 7 (MP)

6. Kulturkanon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP20005
FP21003
C19004
SD01900
V16102
KD16003
-0001
Totalt28520044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Kulturlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP20005
FP21003
C19004
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt28818043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Kulturhuvudstadsåret som nationellt intresse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr249 av Helén Pettersson i Umeå (S).

9. Klaverens Hus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr209 av Åsa Lindestam (S) och
2011/12:Kr266 av Margareta B Kjellin (M).

10. Textning av film och teater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr254 av Anita Brodén (FP) yrkande 1.

11. Könsmässig balans i nästa filmavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 9.

12. Bergmancenter på Fårö - ett nationellt center för film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr244 av Christer Engelhardt (S).

Reservation 10 (S)

13. Svenskt Rockarkiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr239 av Jan R Andersson (M).

14. Modern operabyggnad i Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr245 av Börje Vestlund (S).

15. Nyskriven Drottningholmsmusik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr295 av Gunnar Andrén (FP).

16. Det kristna kulturarvets betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr291 av Yvonne Andersson (KD).