Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU19)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om beskattning av företag och företagsägande, ideella föreningar och stiftelser, kapitalinkomster och fastigheter. Skälet är i fler fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Det gäller skatteincitament för att stärka investeringar i företag, tonnageskatt, fåmansföretagens skatteregler, beskattning av allmännyttig verksamhet och att stärka den ideella sektorn och stimulera forskning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om beskattning av företag och företagsägande, ideella föreningar och stiftelser, kapitalinkomster och fastigheter. Skälet är i fler fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Det gäller skatteincitament för att stärka investeringar i företag, tonnageskatt, fåmansföretagens skatteregler, beskattning av allmännyttig verksamhet och att stärka den ideella sektorn och stimulera forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.