Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU22)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om beskattning av företagande och investeringar samt vissa frågor om beskattning av fastigheter. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om att införa en så kallad tonnageskatt för sjöfarten, uttagsbeskattning, förmånsbeskattning av firmabilar och avdrag för sponsring, gåvor och forskning. Andra motioner tar upp fastighetstaxering, andrahandsuthyrning av bostäder och kapitalvinst vid fastighetsförsäljning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om beskattning av företagande och investeringar samt vissa frågor om beskattning av fastigheter. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om att införa en så kallad tonnageskatt för sjöfarten, uttagsbeskattning, förmånsbeskattning av firmabilar och avdrag för sponsring, gåvor och forskning. Andra motioner tar upp fastighetstaxering, andrahandsuthyrning av bostäder och kapitalvinst vid fastighetsförsäljning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.