Allmänna motioner om energiskatter m.m.

Skatteutskottets bet 2007/08:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om energiskatter (SkU21)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om energiskatter. Skälet är i flera fall att Regeringskansliet eller utredningar redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp eller att regeringen kommer att tillsätta utredningar inom kort. Motionerna handlar till exempel om beskattning av energi, drivmedel, alternativa drivmedel, fordonsskatt, skatt på sjöfart och fritidsbåtar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-01-29
Justering: 2008-02-19
Betänkande publicerat: 2008-03-04
Trycklov: 2008-03-04
Reservationer 19
bet 2007/08:SkU21

Alla beredningar i utskottet

2008-01-29, 2007-05-24

Nej till motioner om energiskatter (SkU21)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om energiskatter. Skälet är i flera fall att Regeringskansliet eller utredningar redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp eller att regeringen kommer att tillsätta utredningar inom kort. Motionerna handlar till exempel om beskattning av energi, drivmedel, alternativa drivmedel, fordonsskatt, skatt på sjöfart och fritidsbåtar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-12
4

Beslut

Beslut: 2008-03-12
16 förslagspunkter, 13 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energibeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk255 av Sten Bergheden (m),
2007/08:Sk291 av Roger Tiefensee (c),
2007/08:Sk375 av Margareta B Kjellin (m),
2007/08:Sk391 av Lars Johansson m.fl. (s) yrkande 3,
2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s) yrkande 19 och
2007/08:N385 av Karla López (mp) yrkande 6.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m860011
c22007
fp20008
kd19005
v00193
mp20125
Totalt1491073162

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1010722
m860011
c22007
fp20008
kd19005
v01903
mp00145
Totalt1481912161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Beskattning av drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk282 yrkande 1, 2007/08:Sk352, 2007/08:T327 yrkandena 18 och 27, 2007/08:MJ463 yrkande 11, 2007/08:MJ465 yrkande 24 och 2007/08:MJ467 yrkande 4.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s992623
m850012
c22007
fp21007
kd19005
v00193
mp01405
Totalt246162562

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Alternativa drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk371, 2007/08:Sk397 och 2007/08:MJ465 yrkande 17.

Reservation 6 (v, mp)

4. Fordonsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk239, 2007/08:Sk304, 2007/08:Sk395 och 2007/08:T327 yrkande 22.

Reservation 7 (v)

5. Kilometerskatt för lastfordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk201, 2007/08:T327 yrkande 23, 2007/08:T493 yrkande 8 och 2007/08:T546 yrkande 3.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m860011
c22007
fp20008
kd19005
v01903
mp01405
Totalt147141061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Flygtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk299 yrkandena 1-4, 2007/08:T412 yrkandena 2, 4 och 5 samt 2007/08:T493 yrkande 9.

Reservation 9 (v)
Reservation 10 (mp)

7. Sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T326 yrkande 3, 2007/08:MJ463 yrkande 12 och 2007/08:MJ464 yrkande 6.

Reservation 11 (mp)

8. Skatt på fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:T326 yrkande 9.

Reservation 12 (v)

9. Landström till fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sk313.

10. Lägre elskatt vid timvis avläsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N377 yrkande 5.

11. Små elproducenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sk360 yrkande 4.

Reservation 13 (mp)

12. Plastkassar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk244 av Lars-Ivar Ericson (c).

13. Djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sk231.

Reservation 14 (mp)

14. Avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk216, 2007/08:Sk379, 2007/08:MJ449 yrkande 21 och 2007/08:MJ465 yrkande 18.

Reservation 15 (v)
Reservation 16 (mp)

15. Bekämpningsmedel och handelsgödsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ419 yrkande 1 och 2007/08:MJ465 yrkande 20.

Reservation 17 (mp)

16. Animalieproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ269 yrkande 1, 2007/08:MJ365 yrkande 1 och 2007/08:MJ374 yrkande 10.

Reservation 18 (v)
Reservation 19 (mp)